"Jak učím fyziku?"

sborník příspěvků semináře JČMF

Seminář pořádaný Odbornou skupinou pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální pedagogické společnosti JČMF ve spolupráci s Katedrou didaktiky fyziky MFF Univerzity Karlovy v Praze se konal ve dnech 12. – 15. 10. 2011 v hotelu Pavla ve Vlachovicích.

Za odbornou správnost příspěvků odpovídají autoři, materiály neprošly jazykovou úpravou. Obsah sborníku a materiály uložené na nosiči jsou volně k dispozici pro nekomerční použití ve výuce.

Seminář byl akreditován u MŠMT pod číslem 2956/2009-25-37, sborníku ze semináře bylo přiřazeno ISBN 978-80-7015-010-8.

Na DVD naleznete (kromě materiálů ze semináře) též:

Materiály z dílenMateriály prezentované v semináři