FyzWeb  odkazy


nalezeno 453 odkazů

Motůrek z hořící svíčky

Variace na parní motůrek - detailní videozáznam jeho výroby "na koleně" + anglické vysvětlující titulky.

http://www.metacafe.com/watch/345290/building_the_amazing_steam_candle...


Demonstrace odstředivé síly

Na videu je demonstrován účinek setrvačnosti/odstředivé síly pomocí vody ve kbelíku. Ta z něj nevyteče ani tehdy, když je kbelík vzhůru nohama.

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/mechanics/rotating_bu...


Demonstrace setrvačnosti

Různé varianty demonstrování setrvačnosti.

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/bychptr/chptr2_newton...


Těžiště vrženého rotujícího tělesa opisuje parabolu

Na videu je ukázáno, že ačkoliv vržené těleso (odpadkový koš) rotuje, jeho těžiště se pohybuje po parabole.

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/mechanics/cm_in_parab...


Pád kladiva a pírka na Měsíci

Při výpravě Apollo 15 nafilmovali kosmonauti volný pád kladiva a pírka na Měsíci.

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/image/featherdrop_sound.mov


Jak dostat olivu do sklenice, aniž bychom se olivy dotkli?

Vtipná demonstrace odstředivé síly.

http://www.physics.umd.edu/lecdem/outreach/QOTW/vids/d5-08.mpg

soubor ke stažení (zip)

Fyzikální pokusy pro gymnázia - mechanika

Pravidelné pokusy z mechaniky připravuje pro gymnázia Katedra didaktiky fyziky na MFF UK v Praze.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/ss_pokusy/


Pohyb medúzy

Krátký filmový záznam pohybu medúzy ve vodě pro demonstrace zákona akce a reakce.

http://www.arkive.org/

soubor ke stažení (zip)

Jak je co velké (násobky 10)

Prezentace v PowerPointu a webová stránka - obojí demonstruje, jaké objekty lze "vidět" na jednotlivých škálách od mikrosvěta až po vesmírná měřítka.

http://microcosm.web.cern.ch/microcosm/P10/english/P0.html

soubor ke stažení (zip)

Délka dne a noci

Interaktivní flashová animace názorně předvádějící změnu délky dne a noci v průběhu roku.

http://www.cs.sbcc.net/~physics/flash/LengthofDay.html

soubor ke stažení (zip)

Model Slunce-Země-Měsíc

Interaktivní model pohybu tří těles vázaných gravitačními silami.

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/e-SolarSys.html

soubor ke stažení (zip)

Keplerovy zákony

Interaktivní simulace pohybu planety okolo Slunce (obecně lehčího objektu okolo těžšího).

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/e-Planet.html

soubor ke stažení (zip)

Integrály a výpočet práce ve fyzice

Pěkně zpracovaná flashová demonstrace výpočtu práce jako obsahu pod grafem funkce F(x).

http://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/Integrals/Integr...

soubor ke stažení (zip)

Přistávání na vesmírné stanici

Jednoduchá fyzikální hra rozvíjející fyzikální myšlení.

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/e-docking/edock.ht...

soubor ke stažení (zip)

Přistávání na povrchu planety

Hra rozvíjející fyzikální myšlení.

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/e-moon/emoon.html

soubor ke stažení (zip)

Dva míčky v gravitačním poli

V interaktivní flashové animaci lze sledovat dva míčky padající v gravitačním poli.

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/ClassMec...

soubor ke stažení (zip)

Deterministický chaos - odrážení dvou míčků na stadiónu

Jednoduchá demonstrace deterministického chaosu.

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/Chaos/Bu...

soubor ke stažení (zip)

Závody kuliček

Dvě kuličky pustíme stejnou rychlostí, jedna se kutálí po rovině, druhá má po cestě malé údolíčko. Která z kuliček dojede do cíle dřív? Toto je flashová ilustrace řešení hádanky.

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/ClassMec...


Torricelliho pokus

Podrobný popis provedení Toriccelliho pokusu pro změření atmosférického tlaku, jak jej provádí V. Piskač.

http://fyzweb.cuni.cz/piskac/pokusy/torr/cindex.htm

soubor ke stažení (zip)

Simulace pohybu tělesa v gravitačním poli planety

Interaktivní a snadno ovladatelná simulace pohybu tělesa v gravitačním poli planety.

http://www.minglang.org/physisim/gravitymotion.swf


Nafukovací balónek - fakír

Video (poněkud horší kvality) ukazuje, že přitlačíme-li nafukovací balónek na hřebík, balónek praskne. Pokud stejný balónek přitlačíme k mnoha hřebíkům najednou, tlak se mezi ně rozloží a balónek nepraskne.

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/fluids/bed_of_nails/n...


Vztlaková síla nepůsobí jen ve vodě

Video demonstruje existenci vztlakové síly způsobované atmosférou.

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/fluids/hollow_globe_v...


Přečerpávání aneb Voda teče nahoru

Na videu je ukázáno, jak lze jednoduše přečerpat vodu z jedné nádoby do druhé pomocí hadičky.

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/fluids/siphon/siphon....


Basketbalový míč jako "kanón" pro tenisák

Na videu slouží basketbalový míč jako "kanón" pro prudké vystřelení tenisáku.

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/mechanics/double_ball...


Jaroslav Reichl - osobní stránky

Osobní stránky Jaroslava Reichla, učitele matematiky a fyziky na SPŠST Panská v Praze.

http://www.jreichl.com/


Multimediální encyklopedie fyziky

Rozpracovaná encyklopedie fyziky, která obsahuje řadu multimediálních prvků a v níž lze snadno vyhledávat.

http://fyzika.jreichl.com


Sbírka řešených úloh na téma Pohyb a síla

100 úloh (25 pracovních listů) z mechaniky.

http://alpha.ujep.cz/~hejnova/Dokt.%20studium/Ulohy/index1.htm


Moment setrvačnosti

Jak si vlastnoručně "osahat" moment setrvačnosti (video).

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/mechanics/inertia_rod...


Rozdíl mezi skupenstvími z mikroskopického hlediska

Program demonstrující rozdíl mezi plynem, kapalinou a pevnou látkou na částicové úrovni.

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/Mole/e-Mole.html


Rozptylový experiment

Ukázka rozptylu částic.

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/e-Scatter.html


Kmitání a vlnění

Velmi dobrý aplet pro ukázání vzniku, šíření a odrazu vlnění.

http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/nami1/e-nami.html


Závislost síly působící mezi částicemi na vzdálenosti

Jednoduchý a přehledný aplet demonstruje závislost velikosti a směru síly působící mezi dvěma částicemi v závislosti na jejich vzájemné vzdálenosti.

http://www.minglang.org/physisim/moleculeforce.swf


Měření s posuvným měřidlem

Pomocí tohoto apletu lze trénovat měření tzv. "šuplérou".

http://www.minglang.org/physisim/caliper.swf


Ohýbání špejlí

Námět Miroslava Jílka na laborku nebo problémovou úlohu.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/spejle/spejle.htm

soubor ke stažení (zip)

Experimentální určování povrchového napětí

Námět na laborku - tři různé metody určování povrchového napětí vody.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/krouzky/povrch/podr2.htm

soubor ke stažení (zip)

Jednota českých matematiků a fyziků

Webové stránky Jednoty českých matematiků a fyziků.

http://www.jcmf.cz/


Fyzikální pedagogická sekce JČMF

Webové stránky fyzikální pedagogické sekce Jednoty českých matematiků a fyziků.

http://www.kfy.vslib.cz/fps/


MFF UK

Webová stránka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

http://www.mff.cuni.cz/


Fyzikální katedry MFF UK

Odkazy na některé fyzikální katedry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

http://www.troja.mff.cuni.cz/fs_troja/


Fyzikální tabulky

Fyzikální jednotky a fyzikální vlastnosti látek.

http://www.labo.cz/mft/fyzika.htm


Fyzikální články Petra Brabce

Krátké fyzikální části týkající se různých častí kapitol fyziky.

http://fyzika.gbn.cz/phprs//


Petr Kulhánek: Fyzika II

Přehled základních vztahů a konstant z termodynamiky, optiky, relativity, kvantové mechaniky, kmitání, vlnění a elektromagnetických vln.

http://www.aldebaran.cz/studium/fyzika/index.html


Fyzika na Gymnáziu v Náchodě

Webové stránky fyziky na Gymnáziu v Náchodě. Laboratorní práce, experimenty, seminární práce studentů a další.

http://fyzika.gymnachod.cz/


Sbírka úloh z astrofyziky

Elektronická sbírka úloh z astrofyziky, která vznikla na Masarykově univerzitě v Brně.

http://www.physics.muni.cz/astroulohy/


Katedra experimentální fyziky UP v Olomouci

Webové stránky Katedry experimentální fyziky Univerzity Palackého v Olomouci.

http://www.upol.cz/fakulty/prf/struktura/katedry-a-pracoviste/katedra-...


Zajímavá fyzika aneb Nevšední jevy všedního dne

Hlavně fotografie fyzikálních experimentů a reportáže z hodin Zajímavé fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

http://zajfyz.physics.muni.cz/


Matematická soutěž Padák

Matematická soutěž určená žákům 5. a 9. tříd ZŠ v Nymburce.

http://www.osu.cz/katedry/kfy/


Zatmění a přechod Venuše přes Slunce

Webové stránky fyziky na Gymnáziu v Českém Krumlově. Fotografie ze zatmění Slunce a přechodu Venuše přes Slunce.

http://www.gymck.cz/~fyzika/index.php


Vladimír Vaščák - Fyzika ve Flashi

Stránky Vladimíra Vaščáka, učitele fyziky na SPŠ stavební ve Zlíně. Simulace chování kyvadla, pružiny, Keplerův zákon a další.

http://www.spszl.cz/~vascak/


Václav Piskač

Webové stránky Václava Piskače, učitele na Gymnázium Brno(třída Kapitána Jaroše 14).Experimenty, odkazy a zajímavé rady.

http://fyzweb.cuni.cz/piskac/cmain.htm


Fyzikální tabulky

Fyzikální tabulky a možnost převodů jednotek.

http://www.converter.cz/tabulky/index.htm


Miroslava Černá

Stránky spravované Miroslavou Černou, učitelkou na ZŠ Litovel. Nejen fotografie a popis experimentů.

http://www.sweb.cz/myres/


Josef Duhajský

Webová stránka spravovaná Josefem Duhajským, učitelem na Gymnáziu v Brandýse nad Labem

http://www.gbl.cz/profesor/duhajsk/duhajsky.htm


Rostislav Halaš - stáž v CERNu

Obsáhlá reportáž o třítýdenní stáži v CERNu v roce 2001 a 2002 s popisem jednotlivých dní doplněných spoustou fotografií

http://teachers.web.cern.ch/teachers/visit/halas/default.html


Mpembův jev - Skutečnost nebo fikce?

Diplomová práce Pavla Böhma

http://mpemba.bohms.name/index_cz.php


Sníh a plamen

Překvapivý experiment s plamenem a sněhovou koulí. Převzato z webu Václava Piskače.

http://fyzweb.cuni.cz/piskac/pokusy/snih_a_plamen/cindex.htm


Fyzika na GJŠ

Stránky fyzikální soutěže na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově.

http://www.gjs.cz/fyzika/soutez.html


Kreslení grafu závislosti polohy na čase

Jednoduchý hravý aplet, v němž pohybujete autíčkem tak, aby graf časové závislosti jeho polohy co nejvíce odpovídal náhodně vygenerovanému grafu.

http://fyzika.pavelbohm.cz/veletrh08/grafy/uloha.php


Peter Hockicko - Fyzika v príkladoch

Na stránkách naleznete nejen řešené příklady z fyziky.

http://hockicko.utc.sk


Lubica Morková - Amavetko

Webová stránka spravovaná Lubicou Morkovou ( ZŠ Vajanského v Lučenci) obsahují několik pokusů, "fyzikální" pohádky, fotografie z výstav pokusů a další.

http://amavetko.szm.sk/index.htm


Příklady z fyziky

Několik příkladů z fyziky

http://www.vscht.cz/ufmt/cs/pomucky/hofmannj/epFYZ/epfyz/index.html


Seznam hvězdáren

Seznam astronomických institucí, převážně hvězdáren, zahrnující celou ČR, včetně adresy a případně i odkazu na webové stránky.

http://www.astro.cz/insts/


Štefánikova hvězdárna - Praha

Informace o hvězdárně a o její historii, aktuální programy.

http://www.observatory.cz/


Planetárium Praha

Webová sttránka planetária v Praze. Základní informace o planetáriu, programech pro školy i veřejnost, technické informace i aktuální program

http://www.planetarium.cz/index.htm


Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

Programy brněnského planetária i hvězdárny, údaje o obou institucích, záznamy přednášek, které se odehrávaly na hvězdárně.

http://www.hvezdarna.cz


Hvězdárna a planetárium České Budějovice

Informace o hvězdárně a planetáriu v Českých Budějovicích s pobočkou na Kleti.

http://www.hvezcb.cz


Hvězdárna Františka Pešty v Sezimově Ústí

Webové stránky o činnosti a organizaci hvězdárny v Sezimově Ústí. Dozvíte se zde o akcích pro veřejnost i pro učitele fyziky a také o pozorovací technice i pozorovaných objektech.

http://www.hvezdarna-fp.cz


Hvězdárna v Jindřichově Hradci

Hvězdárna prof. Františka Nušla při DDM v Jindřichově Hradci. Základní informace o hvězdárně a jejím programu.

http://hvezdarnajh.nuabi.cz


Hvězdárna Valašské Meziříčí

Informace o hvězdárně ve Valašském Meziříčí.

http://www.astrovm.cz/index1.php


Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Spousta zajímavých informací o hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové.

http://www.astrohk.cz


Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy

Informace o hvezdárně v Ostravě.

http://planetarium.vsb.cz/


Závislost bodu varu vody na nadmořské výšce

Webový kalkulátor

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/kinetic/vappre.html


Robert Krampf - Experiment of the Week

Velmi profesionálně a poutavě zpracovaná krátká videa s anglickým vysvětlujícím komentářem Roberta Krampfa - každé video je zaměřeno na jeden zajímavý jev.

http://krampf.com/members/


Hrajeme si s orbitaly

Programy a úlohy, které by měly řešitele dovést postupně k lepšímu pochopení atomových orbitalů.

http://kdf.mff.cuni.cz/~broklova/orbitals/


Geologická encyklopedie

Webová encyklopedie geologie

http://www.geology.cz/app/encyklopedie/


Hvězdárna ve Vlašimi

Informace o aktivitách a vybavení hvězdárny ve Vlašimi.

http://www.vas.cz/verejna/


Hvězdárna ve Zlíně

Informace o hvězdárně ve Zlíně a přednášky ke stažení.

http://www.zas.cz/


Národní technické muzeum

Webové stránky národního technického muzea v Praze.

http://www.ntm.cz/cs/


Technické muzeum v Brně

Webová stránka Technického muzea v Brně

http://www.technicalmuseum.cz


Národní muzeum

Základní informace o muzeu a jeho sbírkách, údaje o muzeích spadajících pod správu Národního muzea. Přehled akcí, které muzeum pořádá.

http://www.nm.cz/index.htm


Deutsches Museum Mnichov

Webové stránky muzea v Mnichově.

http://www.deutsches-museum.de/


Setrvačnost s toaletním papírem

Podobná demonstrace setrvačnosti jako s hrncem a provázky. Jedná se o velmi praktickou záležitost :). Staženo z http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/bychptr/chptr2_newton.htm

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/mechanics/toilet_pape...

soubor ke stažení (rar)

Fourierova řada

Pomocí tohoto apletu lze demonstrovat, jak může být libovolná (!) periodická funkce nahrazena tzv. Fourierovou řadou, tedy součtem funckcí A0 + B1sin(x) + A1cos(x) + B2sin(2x) + A2cos(2x) + B3sin(3x) + ...

http://www.falstad.com/fourier/

soubor ke stažení (zip)

Zobrazení různými čočkami

Applet umožňuje zobrazit předem danou část obrázku mocí pomocí spojky, rozptylky a hranolu, přičemž je možno měnit index lomu a parametry čočky

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Lens.htm


Deformace obrazu pod hladinou díky vlnkám na hladině

Ilustrace toho, co už asi každý někdy viděl naživo - když rozvlníme hladinu, uvidíme předměty pod ní rozpohybované v důsledku neustálé změny křivosti "čočky" vytvořené na vodní hladině.

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/ripple.htm


Příčné vlnění

Tímto apletem lze ilustrovat příčné vlnění.

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/TwaveA.htm

soubor ke stažení (rar)

Rezonance na struně

Tímto jednoduchým apletem lze ilustrovat rezonanci na struně.

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/StatWave.htm

soubor ke stažení (rar)

Průchod světla hranolem

Do cesty světelnému paprsku postavíme hranol, jehož tvar, polohu, natočení i index lomu lze nastavovat. Lze dokonce zobrazit kliknutím na rozhraní úhel dopadu a úhel odrazu/lomu.

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/RefractionByPrism.htm


Stojaté vlnění

Pěkný applet demonstrující stojaté vlnění na struně.

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/TwaveStatA.htm

soubor ke stažení (rar)

Rotační & translační pohyb obruče

Velmi dobrý aplet umožňující pohrát si s kombinací rotačního a translačního pohybu.

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Rotation.htm

soubor ke stažení (rar)

Podélné vlnění

Aplet znázorňující podélné vlnění pomocí řady kmitajících "čárek".

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Lwave.htm

soubor ke stažení (rar)

Výslednice sil

Jednoduchý aplet pro zkoumání výslednice 3 libovolných sil (případně obecně součtu 3 vektorů).

http://www.lon-capa.org/~mmp/kap4/cd082.htm

soubor ke stažení (rar)

Srážka dvou koulí

V tomto apletu můžeme zkoumat srážky dvou koulí.

http://www.lon-capa.org/~mmp/kap6/cd155a.htm


Virtuální kulečník (s dírami)

Simulace kulečníku (s dírami).

http://www.lon-capa.org/~mmp/applist/billy/billiard.htm


Virtuální vzduchová dráha

Jedná se o model vzduchové dráhy s dvěma tělesy.

http://www.lon-capa.org/~mmp/kap6/cd157a.htm


Platné cifry - trenažér

Jedná se o trenažér určování počtu platných cifer v různě zapsaných číslech. Je to dovednost uplatnitelná zejména při popisování a zpracovávání výsledků fyzikálních měření.

http://www.lon-capa.org/~mmp/applist/sigfig/sig.htm

soubor ke stažení (rar)

Těžiště a skládání mostu z kostek

Aplet umožňuje ilustrovat zdánlivě neuvěřitelnou možnost vhodným posouváním kostiček (knih, cédéček...) umístit horní kostku libovolně daleko (i mimo okraj nejspodnější kostky), aniž by to celé spadlo.

http://www.lon-capa.org/~mmp/kap8/statics/cd213a.htm

soubor ke stažení (rar)

Skupenství látek - přehledná periodická tabulka

V apletu vidíme periodickou tabulku prvků. Táhnutím myši můžeme měnit teplotu a sledovat podle měnících se barev, které prvky jsou při dané teplotě plynné (červená), kapalné (žlutá), pevné (modrá).

http://www.lon-capa.org/~mmp/period/phase.htm

soubor ke stažení (rar)

Polarizační filtry - aplet

Jednoduchý aplet ilustrující funkci polarizačních filtrů. Do cesty záření můžeme postavit jeden, dva nebo tři polarizační filtry a libovolně je vůči sobě natáčet. Na obrázku i číselně vidíme, jaká část záření nakonec prošla

http://www.lon-capa.org/~mmp/kap24/polarizers/Polarizer.htm


Periodická tabulka prvků

Výborná tabulka prvků obsahující mnoho přídavných informací (v angličtině) - kromě standardních "tabulkových" informací také skupenství, barvu, ilustrační obrázky, namluvenou výslovnost a spoustu dalších informací.

http://www.webelements.com/


Animace lomu, odrazu a ohybu vlnění

Je zde opět o trošku jiný způsob zobrazení lomu, odrazu a ohybu vlnění. Aplet není interaktivní.

http://www.lon-capa.org/~mmp/kap13/cd372.htm

soubor ke stažení (rar)

Dopplerův jev

Demonstrace Dopplerova jevu.

http://www.lon-capa.org/~mmp/applist/doppler/d.htm

soubor ke stažení (rar)

Spektrum EM záření

Přehled elektromagnetického spektra včetně užití a ilustrací.

http://www.lon-capa.org/~mmp/applist/Spectrum/s.htm

soubor ke stažení (rar)

Postavte si svůj vlastní hadron

Postavte si svůj vlastní hadron! Lze zvolit buď stavbu baryonů (ze tří kvarků, např. uud dá proton, udd neutron), nebo mezonů (ze dvou kvarků).

http://www.lon-capa.org/~mmp/applist/q/q.htm

soubor ke stažení (rar)

Tabulka izotopů

Moc pěkná tabulka izotopů - včetně značek, názvů a poločasů rozpadu. Je to barevně odlišeno podle poločasů rozpadu. Šipkami nahoru a dolů měníme protonové číslo, šipkami doleva a doprava měníme počet neutronů.

http://www.lon-capa.org/~mmp/kap30/Nuclear/nuc.htm

soubor ke stažení (rar)

Záření černého tělesa

Další interaktivní ukázka záření černého tělesa.

http://www.lon-capa.org/~mmp/applist/blackbody/black.htm

soubor ke stažení (rar)

Ariane schola

Pražská firma vyrábějící fyzikální pomůcky, většinou nijak složité.

http://www.ariane-schola.cz/


Elektronové konfigurace

Aplet umožňující sledovat postupné zaplňování elektronových slupek.

http://www.lon-capa.org/~mmp/period/electron.htm

soubor ke stažení (rar)

Přednášky o částicové fyzice

RNDr. Vladimír Wagner, CSc. je zaměstnánn Ústavu jaderné fyziky AVČR v Řeži u Prahy a vedle vědecké činnosti se věnuje také popularizaci částicové fyziky.

http://hp.ujf.cas.cz/~wagner/prednasky/


Ruthefordův experiment

PhET aplet může podpořit vytvoření představy, jak fungují rozptylové experimenty, v tomto konkrétním případě slavný Ruthefordův.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Rutherford_Scatterin...

soubor ke stažení (rar)

Jak se experimentuje v částicové fyzice

Powerpointová prezentace Jiřího Dolejšího a Olgy Kotrbové seznamuje s tím, jak lze pomocí srážek (rozptylových experimentů) určit strukturu částic v mikrosvětě.

www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolejsi/textbook/Particle_physics_experime...

soubor ke stažení (rar)

My Solar System

Jde o další software ke zkoumání problému více těles.

http://phet-web.colorado.edu/new/simulations/sims.php?sim=My_Solar_Sys...

soubor ke stažení (rar)

Bohrův model atomu

Jednoduchá ilustrace Bohrova modelu atomu. Elektron krouží po orbitě, pohltí foton, tím se dostane na vyšší orbitu, po čase foton zase vyzáří a klesne na nižší orbitu.

http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/BohrModel/Flash/BohrModel....

soubor ke stažení (rar)

Rozpad radioaktivního "balónia"

Jednoduchý flash ukazující náhodný rozpad balónků.

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/Nuclear/...

soubor ke stažení (rar)

Princip rozptylového experimentu

Aplet jednoduše ukazuje princip rozptylového experimentu.

http://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/Nuclear/Scatteri...

soubor ke stažení (rar)

Zpívající mince - pokus

Roztočením balónku s 20 haléřovou mincí uvnitř, začne balónek vlivem rezonance bzučet.

http://fyzweb.cuni.cz/piskac/pokusy/www/kmitani/zpivdvac.htm


Gravitační prak

Tato aplikace je zajímavá ve dvou ohledech: 1. umožňuje sledovat současně pohyb dvou hmotných těles ze dvou různých soustav, 2. umožňuje demostrovat tzv. "prakový efekt" (gravitational slingshot, gravity assist).

http://www.spszl.cz/~vascak/moje/flashlets/jupiter.php

soubor ke stažení (rar)

Huygensův princip

Demonstrace Huygensova principu pomocí zvuku šířícího se z balónku, který praskl.

http://www.spszl.cz/~vascak/moje/fyzika_ve_flashi/huygens.php

soubor ke stažení (rar)

Winscope 2.51

Jednoduchý a přitom kvalitní prográmek pro analýzu zvuků - pracuje pomocí zvukové karty a mikrofonu, není tedy potřeba nic dalšího dokupovat.

http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Downloads/download.htm

soubor ke stažení (zip)

Generátor tónů

Velmi jednoduchý a přitom kvalitní generátor tónů.

http://www.world-voices.com/software/nchtone.html

soubor ke stažení (rar)

Zvukové vlnění vydávané pohybujícím se zdrojem

Demonstrace Dopplerova jevu a efektů nadzvukové rychlosti

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/ClassMec...

soubor ke stažení (rar)

Osmóza

Aplet názorně ukazuje osmózu. Potřeba povolit propustnost membrány (Enable Diffusion)

http://www.hal-pc.org/~clement/Simulations/Physlets/Molecular%20Pius/O...

soubor ke stažení (zip)

Virtuální laboratorní úloha - závaží na pružinkách

Velmi detailně propracovaná flashová aplikace z dílny PhET.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Masses_and_Springs

soubor ke stažení (rar)

Souvislost harmonického kmitání s pohybem po kružnici

Pěkná a velmi jednoduchá demonstrace souvislosti harmonického kmitání s pohybem po kružnici.

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/ClassMec...

soubor ke stažení (rar)

Ideální plyn

Možnost měřit tlak. Měnit teplotu plynu, objem nádoby, počet částic.

http://www.hal-pc.org/~clement/Simulations/Physlets/Molecular%20Pius/P...

soubor ke stažení (rar)

Akustika - otestujte si sluch

Tři nezávislé aplety testující náš sluch.

http://bored.com/musictests/

soubor ke stažení (rar)

Brownuv pohyb

Demonstruje Brownuv pohyb.

http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/brown...

soubor ke stažení (zip)

Netradiční demonstrace Dopplerova jevu

Velmi dobře udělaná flashová aplikace demonstrující Dopplerův jev.

http://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/ClassMechanics/D...

soubor ke stažení (rar)

Závaží na pružině - aplet

Poměrně dobrý aplet demonstrující kmitání závaží na pružině přičemž lze nastavovat počáteční polohu závaží, jeho hmotnost a tuhost pružiny.

http://www.lon-capa.org/~mmp/kap13/cd361a.htm


Voda

Tento zdroj obsahuje anglické aktivity týkající se vody. Vzhledem k ekologickému a přírodovědnému přesahu je to ideální zdroj pro projektové téma voda.

http://www.epa.gov/safewater/kids/

soubor ke stažení (zip)

Carnotův cyklus

Flashlet zobrazující Carnotův cyklus je zajímavý v tom, že kromě pV diagramu zobrazuje také skutečný pohyb pístu ve válci.

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/ca...

soubor ke stažení (zip)

Rovnoměrný pohyb, rovnoměrně zrychlený pohyb

Aplet vykresluje grafy v závislosti na pohybe psů.

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=188.0

soubor ke stažení (zip)

Sbírka úloh (50) z kinematiky

Obsahuje taky pohyb po kružnici, vrhy, pohyby v gravitač. poli. Zajímavé př. ze života bez odpovědí.

http://kekule.science.upjs.sk/fyzika/ulohy/kvantitativne/kinematika/01...

soubor ke stažení (zip)

Příčné vlnění

PhET simulace příčného vlnění

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Wave_on_a_String


Ohyb vlnění

Dobrý applet pro zkoumání ohybu

http://projects.cbe.ab.ca/sss/science/physics/map_north/applets/waterd...


Databáze nuklidů

Informace o nuklidech (více než 3000 položek).

http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/


Stavová rovnice ideálního plynu

Aplet názorně simuluje izobarický, izochorický, izotermický nebo adiabatický děj. Bez číselných hodnot.

http://www.k-wz.de/waerme/gasgleichung.html

soubor ke stažení (zip)

Mikroskopický pohled na vlastnosti plynu

Možnosti této aplikace v oblasti vlatností ideálního plynu jsou velmi široké - umožňuje zkoumat běžné fyzikální děje v ideálním plynu, také umožňuje zkoumat jak souvisí rychlost molekul plynu s jeho teplotou a mnoho dalšího

http://phet.colorado.edu/new/simulations/sims.php?sim=Gas_Properties

soubor ke stažení (rar)

Didaktik

Tradiční československý výrobce pomůcek pro všechny typy škol. Na stránkách najdete popis každé pomůcky a ceník ke stažení.

http://www.didaktik.cz/


Leybold-didactic

Německá firma vyrábějící pomůcky pro fyziku, chemii i biologii. Na stránce psané anglicky najdete seznam pomůcek řazený podle oborů fyziky, u každého výrobku najdete jeho popis a fotografii.

http://www.leybold-didactic.de/data_e/


Metrel

Slovinská firma vyrábějící elektropřístroje a měřící elektroniku.

http://www.metrel.si/


Pierron

Francouzský výrobce školních pomůcek pro fyziku, chemii a matematiku, který má své obchodní zastoupení v Praze. Na stránkách najdete ceník zboží i adresu sídla firmy.

http://www.pierron.cz/


P-lab

Pražská firma dodávající vybavení do laboratoří.

http://www.p-lab.cz/


Kvant

Slovenská firma vyrábějící učební pomůcky pro mnoho předmětů (fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis a další).

http://www.skola.sk


Animace motorů

Na stránce je 19 animací parních, spalovacích a Stirlingových motorů, které mohou pomoci studentům k lepšímu pochopení činnosti těchto zařízení.

http://www.keveney.com/Engines.html

soubor ke stažení (zip)

Jednoduché tepelné děje s ideálním plynem

Jednoduché znázornění izochorického, izobarického a izotermického děje. Výhodou tohoto jednoduchého apletu je možnost rychle změnit jeden typ děje na jiný a sledovat, jak se od sebe liší.

http://www.walter-fendt.de/ph14cz/gaslaw_cz.htm

soubor ke stažení (zip)

Fyzikální pokusy pro gymnázia - termika

Pravidelné pokusy z termiky připravuje pro gymnázia Katedra didaktiky fyziky na MFF UK v Praze.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/ss_pokusy/


Skoro jasno - meteorologie populárně

13 dílů naučného pořadu České televize o meteorologii

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10096889904-skoro-jasno.html


Encyklopedie termodynamiky

Encyklopedie fyziky, v níž je termodynamika a teplo zpracováno velmi podrobně a názorně.

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/heacon.html


Přežití v extrémních podmínkách

Videopřednáška o pobytu na Aljašce a uplatňování základních fyzikálních zákonů při přežití.

http://www.avc-cvut.cz/avc.php?id=3077


PHeT - Physics Education Technology

Balík výborných apletů pro výuku z různých oblastí fyziky.

http://phet.colorado.edu


Past na míček

Velmi pěkná demonstrace povrchového napětí ze stránek Václava Piskače. Ilustrační obrázek je uložen v databázi.

http://fyzweb.cuni.cz/piskac/pokusy/www/mikrofyz/pastmic.htm

soubor ke stažení (rar)

Kapilarita snadno a rychle

Výborný zlepšovák pro předvádění kapilarity a experimentování s ní. Převzato z webu Václava Piskače. Ilustrační obrázek je v příloze.

http://fyzweb.cuni.cz/piskac/pokusy/www/index.htm

soubor ke stažení (rar)

Balónek v mikrovlnce

Názorná demonstrace toho, že při vypařování prudce roste objem/tlak - a naopak při kondenzaci prudce klesá.

http://fyzweb.cuni.cz/piskac/pokusy/mikrobalon/cindex.htm


Moment setrvačnosti

Demonstrátor na videu roztáčí rukou dvě stejně těžké tyče - jedna hůř, druhá snadno...

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/mechanics/inertia_rod...

soubor ke stažení (zip)

Precese

Na videu je demonstrován precesní pohyb tzv. těžkého setrvačníku (zde kolo zavěšené na provázku).

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/mechanics/gyroscope/b...

soubor ke stažení (zip)

Basketbalový míč jako kanón

Na videu slouží basketbalový míč jako kanón pro prudké vystřelení tenisáku.

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/mechanics/double_ball...

soubor ke stažení (zip)

Vrhy - aplet

Aplet ukazuje pohyb hmotného bodu (střely) v homogenním gravitačním poli se zanedbáním vlivu odporu vzduchu.

http://www.kabinet.fyzika.net/aplety/ph14cz/projectile_cz.htm


Rovnoměrný přímočarý a rovnoměrně zrychlený pohyb

Na pohybu autíčka demonstruje aplet rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb doplněný o grafy závislosti dráhy, rychlosti a zrychlení na čase.

http://www.kabinet.fyzika.net/aplety/ph14cz/acceleration_cz.htm


Jak odstranit špinavý ubrus a nechat přitom stůl prostřený

Video demonstruje, jak lze s využitím setrvačnosti těles rychlým trhnutím odstranit podložku, na které tělesa stojí, aniž bychom (příliš) hnuli samotnými tělesy.

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/mechanics/table_cloth...

soubor ke stažení (zip)

Reaktivní pohon s hasicím přístrojem

Člověk na vozíku používá jako "raketový motor" hasicí přístroj.

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/mechanics/rocket_cart...

soubor ke stažení (zip)

Ráz dvou těles

Aplet dovoluje zkoumat pružný i nepružný ráz dvou těles.

http://telmae.cz/home.nsf/HomePage?OpenAgent&base=edugate&lng=...


Vyjádření pohybu pomocí grafů x(t), v(t), a(t)

Úkolem je nakreslit grafy závislosti polohy, rychlosti a zrychlení na čase tak, aby popisovaly pohyb autíčka.

http://telmae.cz/home.nsf/HomePage?OpenAgent&base=edugate&lng=...


Hledání funkce x(t) na základě známého průběhu rychlosti

Úkolem je najít a matematicky vyjádřit polohu (souřadnici) v závislosti na čase tak, aby graf závislosti rychlosti na čase kopíroval pohyb autíčka v animaci.

http://telmae.cz/home.nsf/HomePage?OpenAgent&base=edugate&lng=...


Napodobování grafu pohybem objektu - závislost v(t)

Úkolem je chytnout a držet pomocí myši autíčko a pohybovat s ním tak, aby jeho pohyb vykreslil předepsaný graf závislosti rychlosti na čase.

http://telmae.cz/home.nsf/HomePage?OpenAgent&base=edugate&lng=...


Nalezněte správnou funkci rychlosti na čase v(t)

Úkolem je najít a matematicky vyjádřit rychlost v závislosti na čase tak, aby graf závislosti rychlosti na čase kopíroval pohyb autíčka v animaci.

http://telmae.cz/home.nsf/HomePage?OpenAgent&base=edugate&lng=...


Hledání průběhu funkce a(t)

Úkolem je najít a matematicky vyjádřit zrychlení v závislosti na čase tak, aby graf závislosti rychlosti na čase byl shodný s grafem vykreslovaným přo pohybu autíčka.

http://telmae.cz/home.nsf/HomePage?OpenAgent&base=edugate&lng=...


Elektrostatika

Pomocí tohoto apletu lze interaktivně vizualizovat elektrické a magnetické pole ve velkém množství různých situací (samotný náboj, dipól, kvadrupól, nabitá sféra, kondenzátor, nabitá tyč, vodič protékaný proudem, Faradayova klec...).

http://www.falstad.com/emstatic/

soubor ke stažení (zip)

Šíření elektromagnetické vlny

Aplet v češtině pro SŠ, který umožňuje velmi názornou vizualizaci rovinné elektromagnetické vlny.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/ElmagVlny/emWave_cz.html

soubor ke stažení (zip)

Náboj v magnetickém poli

Aplet lze použít k výkladu magnetické síly působící na pohybující se náboj v magnetickém poli. Aplet umožňuje kvalitativně zkoumat pohyb náboje.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/CasticeVmagPoli/qvb_cz.html

soubor ke stažení (zip)

Cyklotron

V apletu je vysvětlen princip činnosti cyklotronu a je v něm jeho simulace.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/Cyklotron/cyclotron_cz

soubor ke stažení (zip)

Sériový RLC obvod

Aplet v češtině pro SŠ, který umožňuje sledovat a měnit parametry sériového RLC obvodu.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/RLCstridave/rlc_cz.html

soubor ke stažení (zip)

Porovnání jaderných a uhelných elektráren

V dokumentu jsou relevantní informace o činnosti jaderných a uhelných elektráren. Uvedené informace je možné analyzovat, porovnávat a diskutovat.

http://www.vodni-tepelne-elektrarny.cz/jaderna-uhelna-elektrarna.htm

soubor ke stažení (zip)

Fotky blesků

Soubor obsahuje čtyři fotografie atmosférických blesků.

http://images.google.cz/images?q=lightning&gbv=2&ndsp=20&s...

soubor ke stažení (zip)

Znázornění elektrického pole bodového náboje

Elektrické pole je znázorněno stínováním a klasickými siločárami ve 2D a 3D provedení.

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/EM/Field...

soubor ke stažení (rar)

Jednoduchý bzučák

Nákres jednoduchého bzučáku a animace jeho funkce.

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/EM/Buzze...

soubor ke stažení (rar)

Kruhová polarizace

Pěkná názorná demonstrace kruhové polarizace.

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/EM/CircP...

soubor ke stažení (rar)

Detekce blesků

Online detekce blesků.

http://www.chmu.cz/meteo/rad/blesk/


Vektorový součin

Interaktivní demonstrace vektorového součinu.

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/Vectors/...

soubor ke stažení (rar)

Skládání kolmých vektorů

Názorná interaktivní animace skládání dvou kolmých vektorů.

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/Vectors/...

soubor ke stažení (rar)

Skládání vektorů 1/2

Neinteraktivní, ale názorná ukázka skládání vektorů.

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/Vectors/...

soubor ke stažení (rar)

Rozdíl dvou vektorů 1/2

Neinteraktivní, ale názorná ukázka odečítání vektorů.

http://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/Vectors/Subtract...

soubor ke stažení (rar)

Výroba jednoduchého elektromotorku

Stručný návod na výrobu jednoduchého elektromotoru ve slovenštině.

http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/Veletrh_01/01_04_Bellus.html

soubor ke stažení (zip)

Elektrický odpor

Grafy závislosti proudu na napětí a odporu na napětí u lineárního rezistoru a žárovky.

http://www.sps-karvina.cz/fyzwebik/fyzweb/labosky/II/Lab_II_1-Mereni_V...

soubor ke stažení (zip)

Galvanické články

Soubor obsahuje informace o různých galvanických článcích - nejen o historických, ale i o současných.

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/129489-galvanicky-clanek

soubor ke stažení (zip)

Osciloskop

Aplet zahrnuje popis osciloskopu, využití a umožňuje vykreslování Lissajousových obrazců.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/Osciloskop/oscilloscope_cz.html

soubor ke stažení (zip)

Největší solární elektrárna v ČR

Reportáž Televizních novin Televize Nova ze dne 7. 8. 2007 o solární elektrárně, vysvětlen princip fungování

http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=07.08.2007&238m=p&238p=TNOVI...


Lissajousovy obrazce

Aplet simuluje princip činnosti osciloskopu, Lissajousovy obrazce

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Lissajous.htm


Optické úkazy v atmosféře

webová stránka se zabýva např. duhou, ohybovými jevy, halovými jevy, polární září

http://ukazy.astro.cz/index.php


Stejnosměrný RC obvod

V apletu lze sledovat nabíjení a vybíjení kondenzátoru ve stejnosměrném sériovém RC obvodu.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/RCobvod/rc_cz.html

soubor ke stažení (zip)

Typy polovodičů

Soubor obsahuje schematické obrázky vlastního polovodiče, polovodiče typu N a polovodiče typu P.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8D

soubor ke stažení (zip)

Působení magnetického pole na člověka

Článek renomovaného autora obsahuje fakta a úvahy o působení magnetického pole na člověka.

http://www.rvp.cz/clanek/154

soubor ke stažení (zip)

PN přechod v diodě

Stručný a výstižný text vysvětlující PN přechod v diodě (s obrázky).

http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/soucastky/jeden_prechod...

soubor ke stažení (zip)

Jaderná elektrárna

Soubor obsahuje stručnou informaci a barevné schema jaderného reaktoru VVER (resp. PWR) používaného v JE Dukovany a JE Temelín a dále schema sekundárního a terciálního okruhu.

http://www.smart-web.cz/lukasvranek/index.php?nid=3244&lid=CZ&...

soubor ke stažení (zip)

Jaderná elektrárna - zdravotní rizika

V souboru jsou relevantní informace o nemoci z ozáření, mezinárodní stupnice pro hodnocení jaderných událostí a porovnání rizikovosti jaderné energetiky s dalšími zdroji.

http://www.smart-web.cz/lukasvranek/index.php?nid=3244&lid=CZ&...

soubor ke stažení (zip)

DVD Elektřina a magnetismus

DVD vzniklo v rámci projektu Otevřená věda na Akademii věd ČR ve spolupráci s KDF MFF UK.

http://www.otevrena-veda.cz/ov/index.php?p=kontakty


Virtuální stavebnice elektrických obvodů (PhET)

Pěkně udělaný aplet umožňující pohrát si s elektrickými obvody i bez reálných součástek.

http://phet.colorado.edu/new/simulations/sims.php?sim=Circuit_Construc...

soubor ke stažení (zip)

Fotodioda

Soubor obsahuje schematickou značku fotodiody, fotky dvou reálných fotodiod a VA charakteristiku fotodiody.

http://images.google.cz/images?hl=cs&q=fotodioda&btnG=Hledat+o...

soubor ke stažení (zip)

Jak funguje mikrovlnka?

Informace o mikrovlnné troubě, fotky experimentů a návody, jak je provést.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/krouzky/mikrov/mikrov.htm

soubor ke stažení (zip)

Magnetron - srdce mikrovlnky

Vysvětlení funkce magnetronu, schema a jeho fotky.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/krouzky/mikrov/podr1.htm

soubor ke stažení (zip)

Rychlovarná konvice

Vysvětlení činnosti rychlovarné konvice (včetně fotek).

http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=91

soubor ke stažení (zip)

Úvodní hodina - elektřina (do vnější zóny)

Krátký metodický materiál k trochu netradiční úvodní hodině elektřiny lze využít na ZŠ (nižším stupni G) i SŠ. Text je velmi návodný.

http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/Veletrh_10/10_10_Janas.html

soubor ke stažení (zip)

Elektrolýza kyseliny sírové

Obrázek s anglickými popisky k tématu elektrolýza zředěné kyseliny sírové.

http://media.allrefer.com/s4/l/p0000879-electrolysis.gif

soubor ke stažení (zip)

Žárovka - anglicky

Schematický obrázek žárovky s anglickými popisky.

http://static.howstuffworks.com/gif/light-bulb-label.jpg

soubor ke stažení (zip)

Elektrické náboje a elektrické pole - PhET

Pěkný applet umožňující interaktivně vizualizovat elektrické pole vytvořené jedním nebo více kladnými/zápornými náboji.

http://phet.colorado.edu/new/simulations/sims.php?sim=Charges_and_Fiel...

soubor ke stažení (zip)

Elektrický hokej - PhET

Roztomilá hra založená na přitahování a odpuzování elektrických nábojů. Cílem je rozestavět pevné kladné a záporné bodové náboje tak, aby puk (volný kladný náboj) doletěl do brány.

http://phet.colorado.edu/new/simulations/sims.php?sim=Electric_Field_H...

soubor ke stažení (zip)

Barevné kódy rezistorů

Video v angličtině popisuje, jak je pomocí barev kódován elektrický odpor rezistorů.

http://sciencehack.com/videos/view/kvQBhXo_tF0

soubor ke stažení (zip)

Elektrická vodivost

Krátký filmeček (8 minut) v angličtině o podstatě elektrické vodivosti.

http://sciencehack.com/videos/view/hqhMTm9S88E

soubor ke stažení (zip)

Principy elektřiny (1945)

Historický výukový film v angličtině o principech elektřiny, zejména o vedení proudu.

http://sciencehack.com/videos/view/IpaEGhjpZgc


Jednoduchá elektrárna

Kraťoučké video v angličtině ukazující krok za krokem stavbu jednoduché elektrárničky, která rozsvítí žárovku.

http://www.metacafe.com/watch/912594/simple_electric_generator/


Elektrické vodiče

Filmeček v angličtině o vodičích.

http://sciencehack.com/videos/view/_AApboO3aj0

soubor ke stažení (zip)

Jak pracují plazmové obrazovky

Krátké video v angličtině ukazuje princip funkce plazmových obrazovek. Nejedná se o nativní angličtinu, ale rozumět je tomu dobře.

http://sciencehack.com/videos/view/Dug1XPG5X0Q

soubor ke stažení (zip)

Jak funguje zářivka

Krátký filmeček v angličtině.

http://sciencehack.com/videos/view/td38NCj0MZ4

soubor ke stažení (zip)

Desetidolarová WiFi anténa

Zajímavý námět na projekt. Jedná se o videonávod v angličtině.

http://www.metacafe.com/watch/1049996/10_wifi_super_antenna/

soubor ke stažení (zip)

Supravodivá levitace

Pěkně udělaný film o magnetické levitaci.

http://sciencehack.com/videos/view/Z4XEQVnIFmQ

soubor ke stažení (zip)

Jak funguje žárovka (pro primu)

Krásný minifilmeček o žárovce - v angličtině.

http://sciencehack.com/videos/view/YnMP1Uj2nz0

soubor ke stažení (zip)

Jak si vyrobit jednoduchý elektromotůrek

Videonávod na jednoduchý demonstrační elektromotůrek.

http://sciencehack.com/videos/view/NIU8QuPXYS0

soubor ke stažení (zip)

Signalizační visačka na zboží

Jednoduché vysvětlení principu signalizačních visaček na zboží v obchodech (včetně fotek).

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/krouzky/visac/visac.htm

soubor ke stažení (zip)

Rozebírání PC komponent

Námět na netradiční laboratorní práce.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/krouzky/rozeb/rozeb.htm

soubor ke stažení (zip)

Polární záře - fotky

Čtyři pěkné fotky polární záře.

www.google.com

soubor ke stažení (zip)

Může voda hořet?

Námět na aktivitu ukazující důležitost kritického myšlení a vlastního ověřování/experimentu.

http://www.metacafe.com/watch/1060844/water_can_burn/

soubor ke stažení (zip)

Duha

Aplet, který plně postačí k vysvětlení vzniku duhy.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/rainbow/Rainbow/rainbow_cz.html

soubor ke stažení (zip)

Rovinné zrcadlo

Aplet ukazuje vznik obrazu v rovinném zrcadle.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/Vela_apletov_naraz/optics/mirror_cz...

soubor ke stažení (zip)

Posuvné měřidlo ("šuplera")

Aplet umožňující pohrát si s posuvným měřidlem.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/vernier/ruler/vernier_cz.html

soubor ke stažení (zip)

Čočky a kulová zrcadla

Aplet obsahuje výklad zobrazování pomocí tenkých čoček a kulových zrcadel a interaktivní okno, ve kterém se konstruuje obraz pomocí význačných paprsků.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/thin_lens/Lens/lens_cz.html

soubor ke stažení (zip)

Interference kolem nás

Tři fotky interferenčních obrazců, na které můžeme narazit v běžném životě.

http://images.google.cz/images?q=interference&gbv=2&ndsp=18&am...

soubor ke stažení (zip)

Lidské oko

Jasné vysvětlení činnosti lidského oka včetně pěkných obrázků.

http://mfweb.wz.cz/fyzika/180.htm

soubor ke stažení (zip)

Rentgen a CT - využití v medicíně

Využití rentgenu a CT v medicíně - princip a fotky.

http://www.cez.cz/presentation/static/rtg/k31.htm

soubor ke stažení (zip)

Halové jevy v atmosféře

Internetová stránka s vysvětlením a hezkými fotkami halových jevů.

http://ukazy.astro.cz/halo.php

soubor ke stažení (zip)

Mikroskop

Internetová stránka z Wikipedie o mikroskopu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroskop

soubor ke stažení (zip)

Zrcadla - vypuklá nebo dutá?

Osm fotek vypuklých a dutých zrcadel.

www.google.com

soubor ke stažení (zip)

Skládání vektorů

Fyzikální aplet na skládání vektorů.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/vectom_addition/vector/vector_cz.ht...

soubor ke stažení (zip)

Praktické užité spektrální analýzy

V novinovém článku je zmínka o konkrétním využití analýzy spektra k důkazu přítomnosti chemické látky.

http://www.news.com/8301-10784_3-9876089-7.html

soubor ke stažení (zip)

Míšení barev

Jednoduchý aplet na aditivní a subtraktivní míšení barev.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/colors/image/rgbColor_cz.html

soubor ke stažení (zip)

Fermatův princip, zákon odrazu a zákon lomu

Aplet pro bystřejší středoškoláky, který ukazuje, že nad zákony odrazu a lomu stojí obecnější Fermatův princip.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/fermat_principle/Fermat/Fermat_cz.h...

soubor ke stažení (zip)

Najdi nejkratší cestu! - zákon lomu

Aplet na Fermatův princip a zákon lomu o tom, že si světlo vybírá časově nejkratší cestu.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/find_the_fastest_path/refraction/re...

soubor ke stažení (zip)

Holografie včera, dnes a zítra

Článek s přehledným obrázkem o holografii.

http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=111

soubor ke stažení (zip)

Model ideálního plynu

Aplet, ve kterém se dá sledovat ideální plyn v různých stavech (při různých hodnotách stavových veličin).

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/ideal_gas/idealGas/idealGas_cz.html

soubor ke stažení (zip)

Brownův pohyb

Aplet umožňující sledovat simulaci Brownova pohybu.

http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/brown/gas2D/gas2D_cz.html

soubor ke stažení (zip)

Zatmění měsíce

12minutové video o zatmění měsíce.

http://zpravy.idnes.cz/mesic-predvedl-oranzove-zatmeni-podivejte-se-fa...


Jak funguje foťák

Článek s obrázky vysvětlující princip fotoaparátu.

http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=107

soubor ke stažení (zip)

Digitální foťák

Článek s obrázky o základních principech digitálních fotoaparátů.

http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=107&id_casti=44

soubor ke stažení (zip)

Vysavač

Článek s pěknými obrázky o tom, jak funguje vysavač.

http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=90

soubor ke stažení (zip)

Geometrická optika

Applet pro znázornění funkce spojky

http://phet.colorado.edu/new/simulations/sims.php?sim=Geometric_Optics

soubor ke stažení (zip)

Paprsková optika

Applet demonstrující užití paprskové optiky pro spojku, rozptylku a zrcadlo.

http://webphysics.davidson.edu/applets/Optics/intro.html

soubor ke stažení (zip)

Totální odraz - optické vlákno

Jednoduchá obměna optického apletu demonstrující totální odraz - princip optických kabelů.

http://webphysics.davidson.edu/applets/Optics/fiber_optics.html

soubor ke stažení (zip)

Žárovka vs. zářivka

Krátký filmeček v angličtině srovnávající žárovky se zářivkami.

http://sciencehack.com/videos/view/509


Žárovka versus zářivka

Článek vysvětlující princip žárovky a zářivky a porovnávající je navzájem.

http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=109

soubor ke stažení (zip)

Porovnání žárovky a zářivky - pracovní list k LP

Pracovní listy k laboratorním pracem na porovnání žárovky a zářivky.

http://fyzweb.cz/clanky/img/00109/Pracovni-list-sviceni.pdf

soubor ke stažení (zip)

Bernoulliho rovnice

Animace znázorňuje rychlost proudění v trubici s různými šírkami. Možnost změnit tvar trubice.

http://home.earthlink.net/~mmc1919/venturi.html


Experimentárium v Dánsku

Webová stránka Experimentária v Dánsku.

http://www.experimentarium.dk/


La Villette Paříž

Stránky muzea Cité des Sciences v Paříži.

http://www.cite-sciences.fr/english/indexFLASH.htm


Museum of Science

Webové stránky muzea v Bostonu.

http://www.mos.org/


Science museum London

Webové stránky muzea v Londýně.

http://www.sciencemuseum.org.uk/


Technické muzeum Mannheim

Webová stránka technického muzea v Menheimu (Das Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim)

http://www.landesmuseum-mannheim.de/


National Museum of Science and Technology v Milánu

Webová stránka muzea v Miláně.

http://www.museoscienza.org/english/


Technické muzeum ve Vídni

Webová stránka technického muzea ve Vídni

http://www.tmw.ac.at/default.asp?al=Englisch&am=home


Pozor na magnety!

Článek upozorňující na nebezpeční spolknutí magnetů.

http://www.osel.cz/index.php?clanek=983

soubor ke stažení (rar)

Korespondenční seminář M&M

Korespondenční seminář M&M středoškoláky se zájmem o matematiku, fyziku a programování.

http://mam.mff.cuni.cz


Antarktická stanice

Webová kamera na antarktické stanici.

http://www.awi-bremerhaven.de/NM_WebCam/


NASA - Kennedyho centrum

Série fotografií z muzea kosmických letů, montážních hal a okolí Kennedyho centra na Floridě.

http://science.ksc.nasa.gov/shuttle/countdown/video/video.html


Pohled na Zemi z ISS

Obrázky z mezinárodní kosmické stanice.

http://www.earthkam.ucsd.edu/


Seismická stanice v Nevadě

Záběry ze seismické stanice v Nevadě.

http://www.seismo.unr.edu/Webcam/webcam.html


Fyzikální vlastnosti dřeva

Především poutavý výklad o základních fyzikálních vztazích ovlivňujících vlastnosti a chování materiálů, především dřeva.

http://wood.mendelu.cz/cz/sections/Props/?q=node/37


Testy z fyziky

testy v elektronicke podobe (délka, objem, jednoduché stroje, síla, hustota, astronomie, přehled)

http://testyfyz.wz.cz/


Detektor ATLAS - LHC

Krátká animace znázorňující detekci částic v detektoru ATLAS urychlovače LHC.

http://www.aldebaran.cz/animace/Phy_ATLAS.avi


Indukční plotýnka

Návod s fotografiemi na jednoduché laboratorní práce na téma "Vířivé proudy v akci".

http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=114

soubor ke stažení (zip)

Elektrostatický vysavač

Návod na výrobu jednoduchého elektrostatického vysavače.

http://fyzweb.cz/materialy/debrujari/modely/vysavac.php

soubor ke stažení (zip)

Multimediální kurz aplikované vyšší matematiky

Jedná se o stránky zaměřené na výuku vysokoškolské matematiky pro posluchače nematematických oborů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

http://artemis.osu.cz/mmmat/index.htm


Věda v období renesance

Tyto stránky pojednávájí o renesanční vědě převážně v Itálii. Zajímavé jsou předvším experimenty, které v té době učenci prováděli.

http://brunelleschi.imss.fi.it/cimento/etop1.html?pos=metodo


Výroba bubnů s různou výškou tónů

Návod s obrázky na výrobu jednoduchých bubínků, které mají různou výšku vydávaných tónů.

http://fyzweb.cz/materialy/debrujari/modely/bubny.php

soubor ke stažení (zip)

Rozpadové řady

Aplet v krocích ukazuje postupnou přeměnu jader v jednotlivých rozpadových řadách.

http://www.walter-fendt.de/ph14cz/decayseries_cz.htm


Keplerovy zákony

Aplet na Keplerovy zákony obsahující i teorii.

http://fyzweb.cz/materialy/aplety_hwang/KeplerovyZakony/Kepler_cz.html


Crash test

jak to vypadá, když se v autě nepřipoutáte

http://webtv.idnes.cz/?relation=080514152859612


MA-FY-NET

Zajímavé stránky Martina Vinklera (učitele na gymnáziu) zabývající se matematikou a fyzikou

http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/


GeoGebra

Volně šiřitelný program umožňující řešit geometrické úlohy na počítači. Český návod k programu je možné stáhnout na adrese: http://www.geogebra.org/help/docucz.pdf

http://www.geogebra.org/cms/


Aplety v programu GeoGebra

Interaktivní aplety z geometrie zpracované v programu GeoGebra. Pozn. Je nutné mít program naistalovaný (program je zdarma).

http://math247.pbwiki.com/GeoGebra


Planimetrie v programu Geogebra

Jednoduché základní úlohy z planimetrie zpracované na počítači. Pro spuštění je nutné mít program GeoGebra naistalovaný (program je zdarma).

http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/GeoGebra/index.html


Řezy krychle a jehlanu v programu Geogebra

Jednoduché i náročnější řezy krychle a jehlanu zpracované programem GeoGebra. Pro spuštění je nutné mít program nainstalovaný (program je zdarma). Autor: Martin Vinkler

http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/GeoGebra/matematika/stereometrie/rez...


Jak přijít úsečce na kloub

Aplety v programu GeoGebra demonstrující např. převod kruhového pohybu v roviný. Pro spuštění je nutné mít naistalovaný program GeoGebra (program je zdarma).

http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/GeoGebra/matematika/planimetrie/mech...


Absolutní hodnota

Tři úlohy (aplety) související s absolutní hodnotou zpracované v programu geogebra (Freeware). Autor: Martin Vinkler

http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/GeoGebra/matematika/funkce/abs_hodno...


Ryba pod vodou

Webová stránka ilustrující, kde vidíme obraz ryby, která je pod vodou.

http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/GeoGebra/fyzika/optika/01_odraz%20a%...


Oko a rovinné zrcadlo

Applet ukazující chod paprsků v rovinném zrcadle a následné zobrazení okem. Pro spuštění je potřeba mít nainstalován program Geogebra (Freeware). Autor: Martin Vinkler

http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/GeoGebra/fyzika/optika/02_rovinne_zr...


Relativnost současnosti

Applet v programu Geogebra (Freeware) ilustrující relativnost současnosti na klasickém problému průvodčího a výpravčího na nádraží. Pro spuštění je potřeba mít program nainstalovaný. Autor: Martin Vinkler

http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/GeoGebra/fyzika/STR/relativnost_souc...


CaRMetal

Program na vytváření a řešení různých geometrických úloh v rovině a prostoru. Program je zdarma

http://db-maths.nuxit.net/CaRMetal/index_en.html


Řezy těles - příklady řešené v programu CaR

Několik příkladů ze stereometrie, které je možné interaktivně řešit pomocí programu CaRMetal (program je zdarma). Autor: Martin Vinkler

http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/CaR/stereometrie/rezy/zadani.html


Krychle na řezy

Předkreslená krychle na řezy v programu CaRMetal (Freeware). V krychli lze interaktivně dělat různé řezy dle potřeby. Autor: Martin Vinkler

http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/CaR/stereometrie/krychle_na_rezy.htm...


Integrální a diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Stránky věnující se integrálnímu a diferenciálnímu počtu. Součástí stránek jsou dvě učebnice, applety a testy k danému tématu.

http://www.am.vsb.cz/sarmanova/cd/index.htm


Studijní materiály z vysokoškolské matematiky a fyziky

Studijní materiály z materiály z matematiky a fyziky a také chemie a programování. Příklady jsou určeny posluchačům vysokých škol, avšak některé příklady je možné použít pro talentované studenty, případně v matematických nebo fy

http://www.studopory.vsb.cz/materialy.html


Studijní materiály z vysokoškolské fyziky PF MUNI

Studijní materiály, popularizační články a videa z fyziky převážně pro vysokoškolské studenty. Materiály lze využít ve fyzikálních kroužcích, případně pro talentované studenty.

http://www.physics.muni.cz/kof/index.shtml


Přednášky z moderní fyziky

Přednášky z moderní fyziky pořádané Ústavem teoretické fyziky při Matematicko - fyzikální fakultě UK.

http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/


Popularizační články z fyziky UTF MFF

Popularizační články z fyziky při Ústavu teoretické fyziky MFF UK.

http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/index.html


Popularizační materiály fyzika - doc. Jan Obdržálek

Popularizační materiály z různých oblastí fyziky zpracované doc. Obdržálkem.

http://utf.mff.cuni.cz/~jobdr/


Teorie ladění

Výukové video (ve Flashi) z oblasti akustiky vysvětlující teorii ladění. On-line verze zde http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/~obdrzalek/ladeni.htm

http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/projects/ladeni/ladeni.htm


Speciální teorie relativity

Stránky věnující se speciální teorii relativity. Na stránkách je zpracován historický úvod, relativistická kinematika, relativistická dynamika a příklady.

http://www.ktf.upol.cz/joch/index.html


Komplexní čísla

Webové stránky věnující se výuce komplexních čísel v rámci diplomové práce Komplexní čísla ve výuce matematiky na střední škole s využitím internetu

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~robova/stranky/silarova/index.html


Funkce

Stránky věnované výuce funkcí na střední škole v rámci diplomové práce Webové stránky určené pro výuku funkcí na střední škole.

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/jaroslav_richter/


Goniometrie a trigonometrie

Stránky věnované výuce goniometrie a trigonometrie na střední škole v rámci diplomové práce Využití internetu ve výuce goniometrie na střední škole

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~robova/stranky/motyckova/Stranky_s_aple...


Geometrické zobrazení

Stránky určené pro výuku geometrických zobrazení na střední škole v rámci diplomové práce Webové stránky pro výuku geometrických zobrazení na střední škole

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/katerina_dobiasova/


Animace z vlnění a akustiky

Anglické stránky věnující se vlnění a akustice. U každé animace, je také vysvětlena příslušná teorie. Autor: Dr. Dan Russell, Kettering University

http://www.kettering.edu/~drussell/demos.html


Vysokoškolské aplety

Aplety z různých oblastí fyziky určené spíše pro studenty vysokých škol, případně pro zájemce do seminářů z fyziky.

http://www.falstad.com/mathphysics.html


Německé aplety

Aplety z oblasti fyziky, astronomie a matematiky v různých jazycích. U fyziky a astronomie je u apletů také základní teorie.

http://www.walter-fendt.de/


Japonské aplety

Aplety z různých oblastí fyziky zpracované v angličtině, japonštině a korejštině

http://www.wainet.ne.jp/~yuasa/Eng.htm


Aplety - freezeray

Jednoduché aplety z fyziky, chemie, biologie a dalších oblastí.

http://www.freezeray.com/physics.htm


Aplety - Harrison

Přehledné aplety z různých oblastí fyziky.

http://faraday.physics.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/#cla...


Aplety - FastTrack

Jednoduché aplety v angličtině z různých oblastí fyziky.

http://www.vjc.moe.edu.sg/fasttrack/physics/


Aplety - CabriJava

Aplety ve francouštině zpracované v programu Cabri z různých oblastí fyziky. Samotný program k prohlížení apletů není potřeba.

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/cortial/bibliohtml/b...


Aplety - Open source physics

Aplety v angličtině z různých oblastí fyziky. Ke každému apletu je krátké představení k čemu aplet slouží

http://www.compadre.org/osp/search/categories.cfm?t=SimSearch


Aplety - Vlnění a akustika

Stránky věnované vlnění a akustice s množstvím apletů.

http://www.acoustics.salford.ac.uk/feschools/contents.html


Aplety - Klatovy

Aplety z různých oblastí fyziky, seřazené podle ročníků a témat.

http://kabinet.fyzika.net/index.php?it1=4&it2=1


Aplety - Virtual Physics Laboratory

Aplety z různých oblastí fyziky jejichž autorem je prof. Fu-Kwun Hwang

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php


Interaktivní výuka fyziky pomocí apletů

Přeložené aplety do slovenštiny ze stránek http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php

http://physedu.science.upjs.sk/ejs/index.htm


Francouzské aplety

Aplety ve francouštině z různých oblastí fyziky.

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/


Aplety WU JianGuo

Aplety z různých oblastí fyziky jejíž autorem je pan WU JianGuo

http://www.minglang.org/physisim/


Aplety Cabri

Aplety zpracované v programu Cabri. Pro spuštění je zapotřebí mít nainstalovánu Javu. Aplety jsou ve francouštině, některé také v angličtině.

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/index.html#...


Aplety Cabri - Flash

Aplety zpracované v programu Cabri jako flash.

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/atelier/fla...


Elektřina a magnetismus MIT

Přednášky z elektřiny a magnetismu na MIT obsahující studijní texty a aplety k daným tématům

http://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/index.html


Program na tvorbu apletů - EJS

Easy Java Simulations - Jednoduchý program (Java aplikace) na tvorbu apletů. Pro spuštění je zapotřebí mít nainstalovánu Javu.

http://www.um.es/fem/EjsWiki/index.php/Main/HomePage


Physlets

Aplety z různých oblastí fyziky zpracované katedrou fyziky na Davidson College.

http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/


Aplet - Difrakce a interference

Aplet simulující Fraunhoferovu difrakci světla na různém druhu štěrbin. Autor: Karel Lemr

http://optics.upol.cz/lemr/java/difrakce.html


Aplet - Počítačová simulace šíření světelného paprsku

Aplet simulující průchod paprsku různými mnohoúhelníky a optickým vláknem. Autor: Karel Lemr

http://optics.upol.cz/lemr/java/hranol.html


Aplet - Lissajousovy obrazce

Aplet umožnující vykreslení Lissajousových obrazců. Autor: Karel Lemr

http://optics.upol.cz/lemr/java/lissajous.html


Physics help

Stránky v angličtině věnujícím se základním tématům fyziky. Vhodné pro clil výuku

http://www.launc.tased.edu.au/online/sciences/physics/tutes1.html


Aplety - Walter Fendt

Aplety z většiny oblastí fyziky v mnoha jazycích. Autor: Walter Fendt

http://www.walter-fendt.de/ph14cz/


Classical Physics Online

Aplety z různých oblastí fyziky. Aplety se spouštějí najednou jako jeden balík. Některé aplety jsou dělány jako úlohy, na které můžou žáci odpovídat.

http://www.quantum-physics.polytechnique.fr/physics/index.html


Aplety - Optika

Aplety spíše pro vysokoškolskou výuku optiky

http://www.ub.es/javaoptics/index-en.html


Quantum Physics Online

Aplety z kvantové fyziky. Aplety se spouštějí najednou jako jeden balík.

http://www.quantum-physics.polytechnique.fr/index.html


Physclips

Stránky věnované výuce fyziky s velkým množstvím názorných animací a apletů. Vhodné pro CLIL výuku

http://www.physclips.unsw.edu.au/site_map.htm


Francouzské aplety

Jednoduché aplety ve francouštině.

http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/physic/simulations/indexapplets.html


Tracker

Program umožňující zpracování videa pro potřebu fyziky. Je možné např. měřit polohy předmětů a následně z nich určovat závislost na čase.

http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/


yTeach.co.uk

Stránky věnované výuce přírodních věd na střední škole.

http://yteach.co.uk/index.php/


Násobky 10

Rozdíly ve velikosti různých objektů ve vesmíru jsou obrovské. Toto video s anglickým komentářem pomáhá udělat si o tom představu.

http://cz.youtube.com/watch?v=A2cmlhfdxuY&feature=related


Vernier CZ - dovozce školních experimentálních systémů

Školní experimentální systémy LabQuest, LabPro a Go!Link spolu s desítkami senzorů pro laboratorní práce i frontální demonstraci a experimenty zejméne ve fyzice, chemii a biologii.

http://www.vernier.cz/


Modely motorů

Stránky se věnují různým typům motorů - ke každému motoru je animace toho jak pracuje a také vysvětlení jednotlivých fází.

http://www.animatedengines.com/index.shtml


Aplety v programu GeoGebra

Aplety v programu GeoGebra vhodné pro výuku planimetrie, stereometrie, gonimetrie a také geometrické a vlnové optiky. Autor: Martin Vinkler

http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/GeoGebra/index.html


Dilatace času

Ilustrační video k dilataci času

http://sciencehack.com/videos/view/KHjpBjgIMVk

soubor ke stažení (zip)

Lom pomocí Huygensova principu

Animovaná demonstrace vysvětlení lomu pomocí Huygensova principu

http://www.walter-fendt.de/ph14cz/huygenspr_cz.htm

soubor ke stažení (zip)

Relativnost současnosti

Ilustrační video k myšlenkovému experimentu, kterým lze odvodit relativnost současnosti.

http://sciencehack.com/videos/view/wteiuxyqtoM

soubor ke stažení (zip)

Infračervené záření

Film o infrazáření.

http://sciencehack.com/videos/view/2--0q0XlQJ0


Optické klamy

Mnoho rozličných optických klamů

http://cat.rulez.cz/klamy.htm

soubor ke stažení (zip)

3D fotografie - anaglyf

Volně šiřitelný program k vytváření 3D fotografií.

http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule/vyuka.php


Fotky planety Země

Prezentace fotografií planety Země pořízených z vesmíru.

http://kdf.mff.cuni.cz/~zak/modraplaneta.pps

soubor ke stažení (zip)

Standardní model částic

Plakát standardního modelu částic, který je možný barevně tisknout s dobrým rozlišením.

http://ipnp00.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/standardni_model_1.jp...

soubor ke stažení (zip)

Prostorové vidění

Prezentace o prostorovém vidění, binokulárním vidění a anaglyfech.

http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule/vyuka.php


Prostorové vidění

Prezentace o prostorovém vidění, binokulárním vidění a anaglyfech.

http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule/vyuka.php

soubor ke stažení (zip)

Astronomická procházka Prahou

Průvodce Prahou - místy, která jsou spjata s rozvojem astronomie.

http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~puda/ostatni/ostatni.htm

soubor ke stažení (zip)

Příliv a odliv

Poutavá webová stránka o slapových jevech - přílivu a odlivu.

http://www.stranypotapecske.cz/teorie/priliv-odliv.asp?str=20080315000...

soubor ke stažení (zip)

Elementární částice

Článek o "elementárních" částicích.

http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=118

soubor ke stažení (zip)

Základy teorie relativity

Moc hezky udělaná elektronická učebnice obsahující řadu pěkných animací s ufony :o).

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps06/f5010/tr.zip


Databáze nuklidů NuDat

Databáze nuklidů

http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/


Orbitaly

Programy a k nim vytvořené úlohy usnadňující hlubší pochopení pojmu orbital.

http://kdf.mff.cuni.cz/~broklova/orbitals/index.php?lang=CZ


Teorie relativity

Pěkný a vtipně napsaný přehled speciální i obecné relativity.

http://martin184.webpark.cz

soubor ke stažení (zip)

Slavní vědci

Přehled slavných osobností (životopisy, informace o vědecké práci, fotografie...)

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/


Vývoj vesmíru

Aktuální informace týkající se teorie vzniku a vývoje vesmíru.

http://www.gymfry.cz/zmp0304/augsten/next/vyvojvesmiru.htm#Teorie%20Ve...

soubor ke stažení (zip)

Princip chladničky

Stručné vysvětlení principu chladničky.

http://mfweb.wz.cz/fyzika/102.htm

soubor ke stažení (zip)

Tepelné čerpadlo

Článek o principu tepelného čerpadla s pěkným schematem.

http://mfweb.wz.cz/fyzika/102a.htm

soubor ke stažení (zip)

Teplota a její měření

Souhrnný článek o teplotě a jejím měření.

C:\Documents and Settings\Martin Hrdlička\My Documents\MarPTH\FYZWEB\...

soubor ke stažení (zip)

Infrazvuk a ultrazvuk

Článek o infrazvuku, ultrazvuku, jejich výskytu v přírodě a využití.

http://mfweb.wz.cz/fyzika/154.htm

soubor ke stažení (zip)

Vlastnosti zvuku a sluchové ústrojí

Dvě webové stránky o vlastnostech zvuku a sluchovém ústrojí.

http://mfweb.wz.cz/fyzika/146.htm

soubor ke stažení (zip)

Odraz a lom světla

Aplet demonstrující odraz a lom světelného paprsku

http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/Optics/Refraction/Re...

soubor ke stažení (zip)

Astronomia

Astronomický server Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

http://astronomia.zcu.cz/


Fotografie duhy

Nádherné fotografie primární i sekundární duhy.

http://ukazy.astro.cz/galerie-duha.php

soubor ke stažení (zip)

Paradox se žárovkou

Blikne žárovka, nebo neblikne? Jeden z klasických relativistických paradoxů.

http://vk.upjs.sk/~tuleja/vscience/osp/contents/physicsClub/paradox.ht...

soubor ke stažení (zip)

Paradoxy STR

Čtyři klasické paradoxy speciální teorie relativity.

http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/paradoxy/paradoxy.html

soubor ke stažení (zip)

Spektrum vodíkového atomu a rudý posuv

Aplet ukazuje polohu jednotlivých čar spektra atomu vodíku a umožňuje přidat i rudý posuv.

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=496.0

soubor ke stažení (zip)

Disperze světla na hranolu

Aplet ilustrující disperzi světla na hranolu. Stejným způsobem vzniká duha.

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=415.0


Paradoxy STR 2

Prezentace o paradoxech STR.

http://fyzsem.fjfi.cvut.cz/2001-2002/Zima01/doprovod/paradoxy.pdf

soubor ke stažení (zip)

Úplněk a nov

Tato flashová animace původně měla sloužit k jinému účelu, ale dobře se na ní dá ukázat "couvání" a "dorůstání" měsíce.

http://observe.phy.sfasu.edu/courses/ast105/lectures105/chapter02/why_...

soubor ke stažení (zip)

Tunguský meteor

Informace o Tunguském meteoru od České astronomické společnosti.

http://www.astro.cz/clanek/3244

soubor ke stažení (zip)

Poruchy krystalové mřížky

Informace o bodových a čarových poruchách krystalové mřížky, včetně obrázků.

http://mfweb.wz.cz/fyzika/106.htm

soubor ke stažení (zip)

Tvary krystalů, krystalové soustavy

Přehledový článek o tvarech krystalů a krystalových soustavách.

http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/tvary.html#jednoklonna

soubor ke stažení (zip)

Fázový diagram vody

Obecně o fázovém diagramu a speciálně o fázovém diagramu vody.

http://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1zov%C3%BD_diagram

soubor ke stažení (zip)

Ochrana před elektrickým proudem

Informace o ochraně před úrazem elektrickým proudem.

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=335

soubor ke stažení (zip)

Barevná televize

Vysvětlení principu barevné televize, včetně pěkných obrázků.

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=519

soubor ke stažení (zip)

Princip televize

Vysvětlení principu televize se spoustou odkazů.

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=374

soubor ke stažení (zip)

Dalekohled

Přehledový článek o historii a jednotlivých druzích dalekohledů.

http://mfweb.wz.cz/fyzika/188.htm

soubor ke stažení (zip)

Ochrana před únikem plynu

Zajímavý článek s obrázky o ochraně před únikem plynu.

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=588

soubor ke stažení (zip)

Rozvod teplé vody v domě

Článek o rozvodu teplé vody v domě s pěkným schematickým obrázkem.

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=584

soubor ke stažení (zip)

Dírková komora (camera obscura)

Historie a výroba dírkové komory neboli camery obscury.

http://www.pinhole.cz/cz/pinholecameras/whatis.html

soubor ke stažení (zip)

Délka řetízku z molekul vody obsažených v jedné kapce

Problémová úloha z molekulové fyziky.

http://fyzika.jreichl.com/data_multimedia/[+]MOLEKULOVA_FYZIKA_A_TERMO...

soubor ke stažení (zip)

LCD (displej z kapalných krystalů)

Vysvětlení principu LCD včetně srozumitelného obrázku.

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=523

soubor ke stažení (zip)

Plochá obrazovka

Jednoduché vysvětlení ploché obrazovky.

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=521

soubor ke stažení (zip)

Barevný film

Vysvětlení, z čeho se skládá barevný film.

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=512

soubor ke stažení (zip)

Mikroskop

Vysvětlení principu optického mikroskopu a popis profesionálního mikroskopu.

http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=502

soubor ke stažení (zip)

Práce astrofyzika - hra

Pracovní listy pro studenty a metodický materiál pro učitele k aktivitě "jak funguje vesmír".

http://fyzweb.cz/materialy/castice/index.php#skladacka

soubor ke stažení (zip)

Nepřímé měření - laboratorní práce

Námět na laboratorní práce z částicové fyziky.

http://fyzweb.cz/materialy/castice/index.php#neprime

soubor ke stažení (zip)

Elementární jednotky

Aktivita z fyziky mikrosvěta pro studenty.

http://fyzweb.cz/materialy/castice/index.php#milikan

soubor ke stažení (zip)

Časová odezva různých druhů čípků

Rotující černobílý disk navozuje barevné vidění.

http://www.exploratorium.edu/snacks/benhams_disk/index.html


Defektoskopie pomocí polarizovaného světla

Návod na zviditelnění mechanického napětí v plastech pomocí polarizovaného světla.

http://www.exploratorium.edu/snacks/bone_stress/index.html


Výroba jednoduchého spektroskopu

Návod na výrobu jednoduchého spektroskopu (pomocí papíru, nůžek, lepidla a CD).

http://astronomy2009.saao.ac.za/fileadmin/files/education/astrocd/reso...

soubor ke stažení (zip)

Portréty fyziků

Sklad portrétů fyziků.

http://www.if.ufrj.br/famous/physlist.html


Využití difrakce ke zkoumání materiálu

Praktická úloha - průzkum mušího křídla.

http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/opty12.htm

soubor ke stažení (zip)

Encyklopedie zkratek a pojmů z technické praxe

Seznam je poměrně obsáhlý a užitečný.

http://www.labo.cz/sl/slovnik.htm


Tunelový mikroskop

Princip tunelového mirkoskopu

http://physics-animations.com/Physics/English/afm_txt.htm


Michelsonův-Morleyův Experiment

Interaktivní ilustrace slavného experimentu

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/mm...

soubor ke stažení (zip)

Nucené kmitání, rezonance

Celkem dobrý aplet.

http://www.walter-fendt.de/ph11e/resonance.htm


Co je vlnění

Jednoduché animace pro první seznámení s vlněním.

http://www.kettering.edu/~drussell/Demos/waves-intro/waves-intro.html

soubor ke stažení (zip)

Vztah mezi kmitáním a grafem (sinusovkou)

Další (a zase trošku jiná) animace pomáhající pochopit vztah mezi grafem a skutečným pohybem.

http://www.kettering.edu/~drussell/Demos/wave-x-t/wave-x-t.html

soubor ke stažení (zip)

Odraz vlnění

Velmi pěkné animace pro demonstraci odrazu na pevném a volném konci a na rozhraní dvou prostředí.

http://www.kettering.edu/~drussell/Demos/reflect/reflect.html

soubor ke stažení (zip)

Rychlost zvuku a rychlost zdroje

Několik animací k tomu, co se děje, když se postupně zvyšuje rychlost zdroje zvuku (např. kulky nebo letadla).

http://www.kettering.edu/~drussell/Demos/doppler/doppler.html

soubor ke stažení (zip)

Šíření vln na povrchu vody

Animace a několik ilustračních fotografií k šíření vln na vodní hladině.

http://www.kettering.edu/~drussell/Demos/waves/wavemotion.html

soubor ke stažení (zip)

Vibrační mody visícího lana

Tři animace vibračních modů v závislosti na frekvenci.

http://www.kettering.edu/~drussell/Demos/HangChain/HangChain.html

soubor ke stažení (zip)

Zrcadla

Animace vzniku obrazu pro rovinné, duté a vypuklé zrcadlo.

http://www.kettering.edu/~drussell/Demos/RayTrace/Mirrors.html

soubor ke stažení (zip)

Čočky

Animace polohy obrazů (zdálivých i skutečných) pro čočku a rozptylku.

http://www.kettering.edu/~drussell/Demos/RayTrace/Lenses.html

soubor ke stažení (zip)

Polystyrénová fyzika

Padesát námětů pro experimentování s polystyrenem.

http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/Veletrh_08/08_04_Trna.html


Energie kolem nás

Materiál pro 1. stupeň ZŠ, metodické listy pro učitele a pracovní listy pro žáky, autorkou je Mgr. Václava Kopecká.

http://www.cez.cz/cs/veda-a-vzdelavani/aktuality/19.html


Sbírka řešených úloh

Pečlivě rozpracovaná sbírka se systémem postupných nápověd.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka/kvantovka/index.php


Rychlost zvuku stokrát jinak

Osm metod změření rychlosti zvuku.

http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/Veletrh_12/12_21_Dvorak.html

soubor ke stažení (zip)

O silách nejen na Rapa Nui

Rozsáhlý a hravý materiál Miroslava Jílka o silách.

http://fyzweb.cz/materialy/sily/uvod/uvodni.php


Optické experimenty s CD a dataprojektorem

Experimenty s využitím CD a/nebo dataprojektoru, především na ohybové jevy.

http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/Veletrh_11/11_02_Banik2.html

soubor ke stažení (zip)

Problém N těles (N-body problem)

Hříčka s gravitačním působením N těles

http://www.compadre.org/osp/search/categories.cfm?t=SimSearch

soubor ke stažení (zip)

Elektromagnetická vlna

Animace s možností nastavovat různé parametry.

http://www.compadre.org/osp/search/categories.cfm?t=SimSearch

soubor ke stažení (zip)

Hypertextová učebnice fyziky

Pěkné klikací mapy

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html


Vývoj hvězd

Vývoj různě hmotných hvězd v HR diagramu.

http://www.aldebaran.cz/applets/as_vyvoj/start.html


Spektrální charakteristiky prvků

Pěkný aplet ukazující spektra prvků.

http://www.aldebaran.cz/applets/fy_spectral/spectral.html


Alfa rozpad

PhET aplet tentokráte ilustrující alfa rozpad Polonia na Olovo. Je možné sledovat rozpad více částic Polonia, případně jen jednu částici (a sledovat její potenciální energii)

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Alpha_Decay


Základní aritmetika - násobení

PhET aplet věnující se základům násobení. Aplet má 3 obtížnosti a na konci (případně během) se zobrazí statistika úspěšnosti. K apletu jsou v angličtině návody pro učitele.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Arithmetic#versions


Balóny a vztlaková síla z pohledu molekulové fyziky

PhET applet ilustrující vztlakovou sílu na balónek z mikroskopického pohledu pro různé plyny.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Balloons_and_Buoyanc...


Balón a statická elektřina

PhET applet ilustrující statickou elektřinu na svetru a balónu, případně stěně. K appletu je možné si stáhnout aktivity pro studenty v angličtině.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Balloons_and_Static_...


Pásová struktura krystalů

PhET applet vhodný spíše pro vysokoškolské studenty ilustrující pásovou strukturu krystalů pomocí kvantové teorie.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Band_Structure


Napětí na baterii

Jednoduchý PhET applet ilustrující, kde se na baterii bere napětí.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Battery_Voltage


Elektrický obvod s baterií a rezistorem

Jednoduchý PhET applet ilustrující elektrický obvod za pomoci proudících elektronů. K appletu je možné si stáhnout aktivity pro studenty (v angličtině).

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=BatteryResistor_Circ...


Záření černého tělesa

Jednoduchý PhET applet ilustrující záření černého tělesa pro různé teploty. K appletu je možné si stáhnout aktivity pro studenty v angličtině.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Blackbody_Spectrum


Stavebnice elektrických obvodů - stejnosměrný proud

PhET applet sloužící jako stavebnice obvodů se stejnosměrným proudem. K appletu je možno stáhnout velké množství aktivit pro studenty v angličtině.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Circuit_Construction...


Barvy, které vidíme v monitoru

Jednoduchý PhET applet ilustrující jak můžeme vidět různé barvy na monitoru, přestože v něm svítí jen červená, zelená a modrá barva. K appletu je možné si stáhnout aktivity pro studenty (v angličtině)

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Color_Vision


Vodivost materiálů

Jednoduchý PhET applet ilustrující vodivost kovu, platu a fotorezistoru (polovodiče). K appletu je možné si stáhnout aktivity pro studenty (v angličtině)

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Conductivity


Prokládání křivkou

Velmi zajímavý PhET applet umožňující danými body proložit křivku.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Curve_Fitting


Davisson-Germerův experiment

PhET applet simulující difrakci (rozptyl) elektronů na krystalu - důkaz vlnových vlastností elektronu.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=DavissonGermer_Elect...


Dvě potenciálové jámy a kovalentní vazba

Applet určený spíše vysokoškolským studentům ukazující, jak se chová vlnová funkce pro dvě blízké potenciálové jámy (je možné měnit mezi obdélníkovou a columbickou jámou)

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Double_Wells_and_Cov...


Příjem a výdej energie člověka

Simulace našeho běžného výdeje energie. Je možno vybírat různé jídlo, které člověk může konzumovat a také různé sporty, které člověk může provádět.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Eating_and_Exercise


Elektrické náboje v uzavřené nádobě

Jednoduchá simulace pohybujících se dvou stejných nábojů v uzavřené nádobě

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Electric_Field_of_Dr...


Zákony zachovaní energie ve skateparku

Podařený applet simulující zákon zachování mechanické energie při jízdě na skateboardu pro různé dráhy, které se dají libovolně nastavit. K appletu je možné si stáhnout aktivity pro studenty.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Energy_Skate_Park


Graf kvadratické funkce

Applet určený k vykreslování kvadratické funkce tvaru a*x^2+b*x+c, pro různé parametry a,b,c. K appletu je možné si stáhnout aktivity pro studenty.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Equation_Grapher


Odhady rozměrů těles

Hezky udělaný applet na odhady rozměrů. Vždy se porovnávají dva objekty (délkové, obsahové, objemové). K appletu je možné si stáhnout aktivity pro studenty v angličtině.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Estimation


Faradayova elektromagnetická laboratoř

Sada velmi povedených appletů simulujících elektromagnetickou indukci postupně od základu až po výrobu střídavého proudu. K appletům je možné si stáhnout aktivity pro studenty.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Faradays_Electromagn...


Faradayův zákon

Jednoduchý applet ilustrující elektromagnetickou indukci. K appletu je možné si stáhnout aktivity pro studenty v angličtině.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Faradays_Law


Působení síly

Jednoduchý applet ilustrující jak se pohybují tělesa po přímce při působení síly. K appletu je možné si stáhnout aktivity pro studenty v angličtině.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Forces_in_1_Dimensio...


Fourierova analýza - tvorba vln

Applet určený spíše vysokoškolským studentům umožňující snáze pochopit fourierovu spektrální analýzu. K appletu je možné si stáhnout aktivity pro studenty v angličtině

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Fourier_Making_Waves


Vlastnosti plynu

Názorný applet simulující plyn v nádobě s možností změny teploty, tlaku, objemu, ale také počtu částic případně gravitačního zrychlení. K appletu je možné si stáhnout materiály pro studenty.

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Gas_Properties


Model sluneční soustavy

Jednoduchý interaktivní model sluneční soustavy s možností prohlížet si soustavu z různých stran a v různém zvětšení, či porovnávat jednotlivé planety.

http://www.techmania.cz/digi/model/index.html


Model sluneční soustavy

Jednoduchý interaktivní model sluneční soustavy s možností prohlížet si soustavu z různých stran, či porovnávat jednotlivé planety. Je možné i ukázat, jak by vypadal pohyb nebeských těles se Zemí jako středem soustavy.

http://www.techmania.cz/digi/model/index.html


Fyzikální simulátor Phun

Fyzikální simulátor mechaniky tuhých těles a tekutin, volně stažitelný z internetu, a jeho srovnání se simulátorem "Powder Game".

http://www.youtube.com/watch?v=0H5g9VS0ENM


Fyzikální humor

Na uvedeném odkazu najdete spoustu fyzikálních vtipů v angličtině. Podobný web: http://www.dctech.com/physics/humor.php . Níže uvádím několik dobrých vtipů, převážně v češtině.

http://www.physlink.com/Fun/Index.cfm


Fáze Měsíce II

Applet ukazující změny fází Měsíce (lunace), ovšem bez kývavého pohybu (librace).

http://www.compadre.org/OSP/document/ServeFile.cfm?ID=9308&DocID=1...

soubor ke stažení (zip)

Srážka galaxií

Applet ukazující kolizi dvou galaxií.

http://www.compadre.org/OSP/document/ServeFile.cfm?ID=8985&DocID=1...

soubor ke stažení (zip)

Složení potravin

Finská stránka (i v angličtině) s podrobným složením nejrůznějších potravin, nápojů atd. Obsahuje informace o energii, podílu různých druhů sacharidů, bílkovin, tuků, minerálů, vitamínů a podobně.

http://www.fineli.fi/foodlist.php?name=A%&lang=en


Netlumené kmitání pomocí sonaru

Námět na zkoumání netlumeného kmitání pomocí sonaru a pavouka (hračky) na pružince. Obsahuje také zadání úkolů a jejich řešení.

http://jreichl.com/fyzika/vernier/kmitani_netlumene.pdf


Tlumené kmitání se sonarem

Námět na jednoduchou demonstraci tlumeného kmitání s možností kvantitativní analýzy.

http://jreichl.com/fyzika/vernier/kmitani_tlumene.pdf


Kmitání pružiny

Návod na zobrazení průběhu velikosti síly působící na těleso zavěšené na pružině doplněný několika základními úlohami

http://jreichl.com/fyzika/vernier/kmitani_sila_pruziny.pdf


Východ a západ slunce a délka dne

Webová stránka, na které můžete nastavit jedno nebo více míst (měst) na planetě a vygenerovat si pro ně grafy času východu, západu a délky dne v průběhu roku.

http://ptaff.ca/soleil/?lang=en_CA


Meteorologické informace - Praha Libuš

Online záznam plus archiv teploty, relativní vlhkosti, tlaku, rychlosti a směru větru, srážek, oblačnosti a slunečního záření.

http://www.chmi.cz/meteo/oap/oap_milos.html


Meteorologická stanice České zemědělské univerzity v Praze

Aktuální i historická data teploty, tlaku, relativní vlhkosti, slunečního záření, rychlosti a směru větru a srážek.

http://meteostanice.agrobiologie.cz/grafy.php


Talnet - online k přírodním vědám

Badatelské kurzy projektu Talnet jsou zaměřené na přírodovědné obory, probíhají převážně distančně (online). Doporučený věk účastníků je 13 až 19 let.

http://www.talnet.cz


zobrazovat jen 15 odkazů na stránku