FyzWeb  pokusy a materiály
Využívání dataloggerů ve výuce fyziky 2012-11-27

Diplomová práce s ověřenými experimenty, autorem je Petr Kácovský. Celý text práce lze stáhnout zde (formát PDF, 28 MB).

             

Jednotlivé experimenty


iQpark - fyzikální exponáty 2012-09-28

Materiál vytvořený pro pedagogy SŠ, kteří plánují se svými studenty cestu do iQparku a chtějí ji co nejefektivněji využít pro svoji výuku. Prostřednictvím těchto stránek si můžete prohlédnout vybrané fyzikální exponáty iQparku rozdělené podle ročníků, kapitol a podkapitol. 

U každého exponátu naleznete kromě jeho názvu a umístění v iQparku také stručný popisek a fotografii. U některých je k dispozici video průběhu experimentů, inspirace pro diskuzi se studenty ve formě otázek k exponátu a originální text iQparku, který naleznete přímo u exponátu v Liberci.

Autory jsou Alice Razímová a Zdeněk Šabatka.


Kniha "Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier" 2012-06-13

Kniha Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier má 2 části, obě jsou k dispozici volně ke stažení: 

Autorem obou publikací je Mgr. Václav Pazdera (spoluautory některých částí jsou také Jan DivišJan Nohýl) z Gymnázia Čajkovského v Olomouci


Proměření Hookeova zákona 2012-05-02

Pomocí sonaru a siloměru jsme zkoumali deformační křivky různě silných měděných drátů. K dispozici je video, naměřená data a pracovní list pro žáky.a pracnosti.

Video i pracovní listy vytvořili Mgr. Pavel Böhm a Mgr. Lucie Filipenská (KDF MFF UK v Praze) ve spolupráci s Gymnáziem Cheb.


Fyzika ve výtahu 2012-04-11

Pomocí barometru a několika siloměrů jsme zjišťovali, jak se mění tlak vzduchu a síly působící na různé předměty (včetně člověka) při jízdě výtahem. K dispozici je video, naměřená data a pracovní listy pro žáky v různé úrovni náročnosti a pracnosti.

Video i pracovní listy vytvořili Mgr. Pavel Böhm a Mgr. Lucie Filipenská (KDF MFF UK v Praze) ve spolupráci s Gymnáziem Cheb.<<< předchozí vše následující >>>