FyzWeb  pokusy a materiály
Experimenty z projektu TIME 2015-12-21

Vytvořeno na Gymnáziu Teplice v rámci projektu TIME (EHP-CZ07-ICP-2-133-2015).


Záludné otázky z meteorologie 2015-07-13

Závěrečná práce Mgr. Jana Karlického, jejímž cílem je vysvětlit na středoškolské úrovni základní jevy a procesy související s tvorbou počasí, tedy obecně z meteorologie či fyziky atmosféry.

Práce je rozdělena do tří kapitol, rozebírajících postupně základní veličiny týkající se stavu atmosféry, tedy atmosférický tlak, teplotu vzduchu a oblačnost spolu se srážkami.

Celý text práce lze stáhnout zde (formát PDF, 1,5 MB).


Experimenty s Vernierem dle kapitol v učebnicích pro gymnázia 2014-12-15

Tento seznam experimentů jsme vytvářeli s myšlenkou usnadnit učitelům rozhodování, které experimenty se systémem Vernier by bylo možné do výuky zařadit a kdy. Seznam není kompletní (aktuálně jde o revizi ze dne 2014-12-15), na jeho rozšiřování budeme i nadále pracovat. Autory této verze jsou Mgr. Věra Koudelková, Mgr. Jakub Jermář a Mgr. Pavel Böhm.


Peer Instruction – co to je + databáze vhodných otázek 2014-10-02

Peer Instruction (z anglického peer – vrstevník, spolužák, instruction – vyučování) je vyučovací metoda založená na aktivní práci studentů, kteří nejprve samostatně a následně po diskuzi v malých skupinách spolužáků odpovídají na zadané otázky (tzv. KoncepTesty).

Hlavní využití metody je při výkladu nové látky, částečně upravenou metodu lze využít i při opakování, prohlubování učiva nebo závěrečném hodnocení.


Experimenty s Vernierem dle kapitol v učebnicích pro ZŠ 2013-05-22

Tento seznam experimentů jsme vytvářeli s myšlenkou usnadnit učitelům rozhodování, které experimenty se systémem Vernier by bylo možné do výuky zařadit a kdy. Seznam není kompletní (aktuálně jde o revizi 2013-05-21), na jeho rozšiřování budeme i nadále pracovat. Autorkou této verze Mgr. Jana Šestáková (ZŠ Lingua Universal a KDF MFF UK).

Vyberte si kliknutím na příslušnou učebnici:

pro 6. ročník pro 7. ročník pro 8. ročník pro 9. ročník
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník


<<< předchozí vše následující >>>