"Jak získat žáky pro fyziku? 2"

sborník příspěvků semináře OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF

Seminář pořádaný Odbornou skupinou pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální pedagogické společnosti JČMF ve spolupráci s Katedrou didaktiky fyziky MFF Univerzity Karlovy v Praze se konal ve dnech 14. – 17. 10. 2015 v hotelu Pavla ve Vlachovicích.

Za správnost příspěvků odpovídají autoři, materiály neprošly redakční ani jazykovou úpravou. Obsah sborníku a materiály uložené na nosiči jsou určeny pro nekomerční použití ve výuce.

Seminář byl akreditován u MŠMT pod číslem 11668/2013-201-254, sborníku ze semináře bylo přiřazeno ISBN 978-80-7015-122-8

Na DVD naleznete (kromě materiálů ze semináře) též:
(Autorem fotografií je J. Reichl. V případě zájmu ho kontaktujte.)

Materiály z dílen

Materiály prezentované v semináři

Postery, doprovodné výstavky