FyzWeb  články
Experimenty z Kuchařky: Elektrická vodivost kapalin 2016-09-09 

Schopnost kapalin vést elektrický proud charakterizuje veličina měrná elektrická vodivost (konduktivita). Jednotkou je siemens na metr, v praxi se ale často používá spíše mikrosiemens na centimetr (μS/cm). Čím větší je naměřená hodnota, tím snáze kapalina vede elektrický proud. Vodivost kapaliny souvisí s množstvím iontů, které mohou přenášet elektrický náboj. Ionty vznikají například při rozpouštění některých látek.

(zobrazit celý článek) 

Experimenty z Kuchařky: Endotermický děj 2016-09-05 

Z hlediska tepelné bilance můžeme chemické a fyzikální děje dělit na exotermické, při kterých se vyvíjí teplo (dochází k ohřívání), a endotermické, které teplo naopak odebírají z okolí (dochází k ochlazování). Příkladem endotermického děje je rozpouštění jedlé sody (hydrogenuhličitanu sodného) ve vodě.

(zobrazit celý článek) 

Experimenty z Kuchařky: Vypařování vody a lihu  2016-09-02 

Vypařování je změna skupenství, při které se kapalina mění v plyn. Vypařování je tím intenzivnější, čím vyšší je teplota kapaliny. Během této přeměny kapalina odebírá ze svého okolí teplo, čímž sebe i okolí ochlazuje.

(zobrazit celý článek) 

Science on Stage jde do dalšího ročníku 2016-08-15 

Zveme aktivní učitele a lektory biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, matematiky a informatiky ze všech typů škol a volnočasových zařízení, kteří se chtějí podělit se svými zkušenostmi, na Českou národní přehlídku vzdělávacích aktivit - Science on Stage, která proběhne v rámci Noci vědců 30. 9. 2016 v iQLandii v Liberci. Pojďte předvést to nejlepší, co děláte, a vyměnit si zkušenosti s ostatními nadšenci z celé ČR i Evropy!

Přihlášky přijímáme do 10. 9. 2016.

(zobrazit celý článek) 

Pohár vědy – ROJKO 2016 2016-01-06 

Právě startuje 5. ročník mezinárodní soutěže POHÁR VĚDY, tentokrát s podtitulem ROJKO 2016 (http://2016.poharvedy.cz/).

Soutěž Pohár vědy je určena široké řadě zájemců o hraní a experimentování (převážně s fyzikou), nejen nadaným jedincům, kteří hravě řeší složité příklady, ale všem, kteří chtějí objevovat a zkoušet nové věci, dělat pokusy a vymýšlet a sestrojovat různá zařízení.

Do soutěže se mohou zapojit mateřské školy, žáci prvního a druhého stupně základních škol a studenti středních škol.

(zobrazit celý článek) 

<<< novější vše starší >>>