FyzWeb  články
Experimenty z Kuchařky: Elektrická vodivost kapalin2016-09-09 

Pomůcky

Konduktometr Vernier CON-BTA,  rozhraní LabQuest Mini, 4 skleničky, kuchyňská sůl, destilovaná voda, voda z kohoutku, minerální voda, střička s destilovanou vodou na oplachování čidla.

Teorie

Schopnost kapalin vést elektrický proud charakterizuje veličina měrná elektrická vodivost (konduktivita). Jednotkou je siemens na metr, v praxi se ale často používá spíše mikrosiemens na centimetr (μS/cm). Čím větší je naměřená hodnota, tím snáze kapalina vede elektrický proud. Vodivost kapaliny souvisí s množstvím iontů, které mohou přenášet elektrický náboj. Ionty vznikají například při rozpouštění některých látek.

Příprava měření

 1. Na těle konduktometru nastavte pomocí mechanického přepínače měřicí rozsah 0 až 2 000 μS/cm (obrázek vpravo).

 2. Pomocí USB kabelu připojte rozhraní LabQuest Mini k počítači.

 3. Konduktometr Vernier CON-BTA zapojte do rozhraní LabQuest Mini.

 4. Na počítači spusťte program Logger Lite.

 5. Vynulujte aktuální hodnotu vodivosti (v menu Experiment → Nulovat).

 6. Pomocí myši klikněte na okno s číselným údajem (vlevo dole) a tažením za roh okna ho roztáhněte na celou obrazovku jako na obrázku níže.
 7.  

 8. Do jednotlivých skleniček připravte:
  • destilovanou vodu
  • kohoutkovou vodu zvodovodu
  • minerální vodu
  • destilovanou vodu sněkolika zrníčky soli

 

Provedení experimentu

 1. Před každým měřením opláchněte hlavici čidla destilovanou vodou.

 2. Vložte čidlo do skleničky se zkoumaným vzorkem. Otvor (obrázek vpravo) musí zcela ponořený.

 3. Nechte měřenou hodnotu vodivosti ustálit a poté si ji poznamenejte.

 4. Měření (body 1 až 3) zopakujte se všemi vzorky.

 5. Na závěr čidlo opět opláchněte destilovanou vodou.

Ukázka naměřených dat

Konkrétní hodnoty závisí na kvalitě destilované a kohoutkové vody, druhu minerální vody a na množství přisypané soli.

měřená kapalina

měrná elektrická vodivost (μS/cm)

obvyklé hodnoty

my jsme naměřili

destilovaná voda

0 až několik desítek

6

voda z kohoutku

několik stovek

340

minerální voda

přes tisíc

1246

destilovaná voda + několik zrníček soli

několik desítek

31

Poznámky

 • Je opravdu důležité čidlo mezi měřeními pečlivě oplachovat destilovanou vodou.
 • Vyzkoušejte, jaké další přidané látky ovlivňují vodivost vody.
 • Proměřte vodivost dešťové vody, vody ze studánky, potoka či řeky.
 • Požádejte žáky, aby si přinesli vzorek vody zdomova a porovnejte vodivost vody zrůzných lokalit.
 • Podobně realizovaný experiment ukazuje též video www.vernier.cz/video/elektricky-proud-ve-vode

 

Tento experiment vychází z tzv. Kuchařky (souboru jednoduchých experimentů do hodin chemie, fyziky a přirodopisu), která vznikla na KDF MFF UK jako společné dílo Pavla Böhma, Jakuba Jermáře a Petra Kácovského.

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: