FyzWeb  neverbální úlohy

PaedDr. Jiří Tesař, PhD. z Pedagogické Fakulty z Českých Budějovic připravil se svými studenty sadu úloh pro žáky základních škol, které mají podobu krátkého filmu nebo série fotografií. Filmy a fotografie mohou být žákům předloženy jako problémové úlohy nebo k domácí práci, možnosti jejich zařazení do výuky jsou velmi široké. Fotografie lze dataprojektorem promítnout celé třídě nebo vytisknout na pracovní listy.

Předložené prezentace obsahují vedle samotných filmů a fotografií také rozbor úlohy, možné postupy řešení včetně numerických výpočtů a jejich výsledků a další otázky, které by mohly žáky a studenty při řešení úloh napadnout.

 • Pohyb

  Prezentace (5 MB) rozebírá podrobně 3 úlohy:

  1. Vláček - po shlédnutí videa (61 MB) mohou žáci odpovídat např. na následující otázky:
  Jakým pohybem a jakou rychlostí se vláček pohybuje?
  Za jakou dobu objede jeden okruh?
  Jakou vzdálenost urazí vláček?
  Jak se pohybují auta v pozadí a jak dívka v blízkosti vláčku?


  video - velikost 61 MB

  2. Úlohy o pohybu - fotografie silničního ukazatele s časovým údajem doplněná fotografií názvu obce. Žáci mohou diskutovat o možných způsobech přesunu mezi prvním a druhým místem, průměrné či okamžité rychlosti a také o vzdálenosti.

  Druhá podobná úloha obsahuje vedle fotografií také výřez automapy, se kterým musejí žáci pracovat a úloha je tak komplexnější a zároveň časově náročnější.

  3. Letadlo - základem další úlohy je animace (14 MB) letu z Prahy do New Yorku. Výpočet doby letu je zkomplikován změnou časových pásem. Všechny informace musí žáci vyčíst z informačních tabulí na obou letištích.


  Animace - velikost 14 MB

 • Mechanika

  V prezentaci (1,5 MB) najdete 3 úlohy zaměřené na výpočet práce, výkonu a také na princip páky.

  1. Úloha na páku - fotografie kleští doplněná informacemi o rozměrech a působící síle je praktickou úlohou zaměřenou na princip páky. Žáci mohou odpovídat například na tyto otázky:
  K čemu dojde, jestliže síla ruky nepřestane působit?
  Na jakém fyzikálním principu kleště fungují?
  Mohu vyvinout tak velkou sílu, jaká je na obrázku?
  Jak velkou silou působí čelisti kleští na drát?
  Dojde k přeštípnutí drátu?

  2. Výpočet práce a výkonu - video (44 MB) zachycuje člověka tlačícího automobil a vzpěrače s těžkou činkou. Žáci mají za úkol srovnat oba děje, zvlášť vypočítat vykonanou prázi a porovnat oba případy.

  3. Porovnání práce - další video (23 MB) je opět natočeno v posilovně. Tentokrát je posilujícímu mladíkovi měřen i čas a ten umožní studentům vypočítat jeho výkon. Studenti mohou odpovídat na rozšiřující otázky:

  Je vykonaná práce z hlediska fyzikálního a z hlediska fyziologického stejná?
  Zdvihal kulturista činku rovnoměrně nebo s přestávkami?
  Jaký by měl výkon, kdyby zdvihal rychleji, tj. bez přestávek?
  Porovnejte výkon našeho sportovce s výkonem některých živočichů.


  video - velikost 23 MB

 • Elektřina

  V prezentaci (1,7 MB) jsou rozebrány 2 příklady.

  1. Elektrický obvod - podle fotografie by žáci měli zakreslit jednoduchý elektrický obvod, což pro ně může být zajímavá zkušenost. Dále mohou z obrázku vyčíst, jaké prvky jsou do obvodu zařazeny. Následně mohou spočítat, jaký proud ukazuje ampérmetr, jaké napětí naměří druhý voltmetr, případně další údaje.

  2. Elektrospotřebiče - fotografie dvou běžných domácích elektrospotřebičů (rychlovarná konvice a ruční mixér) s vyznačeným příkonem je doplněna obrázkem jističů. Po ujasnění významu informací na obrázcích následují logicky další otázky:
  Nebude jistič přetížen při zapnutí konvice nebo mixéru?
  A co při jejich souběžném používání?
  Co se stane, když zapneme nejdříve mixér a po chvilce i konvici? A naopak?
  Stane se něco, když zapneme oba spotřebiče současně?

 • Tepelné děje a optika

  Tato souhrnná prezentace (1,4 MB) přináší 3 zajímavé příklady.

  1. Zahřívání vody - série 4 fotografií by měla u žáků vzbudit zvědavost a snahu odpovědět na některé z otázek:
  Jakou teplotu má napuštěná voda?
  Kolik vody je v rychlovarné konvici?
  Jakou vodou zaléváme kávu?
  Při jaké teplotě automaticky konvice vypíná?
  Co můžeme určit, známe všechny potřebné údaje?

  2. Pohlcování tepelného záření - na videu (54 MB) sledujeme zahřívání dvou lékařských teploměrů obyčejnou žárovkou. Jeden z teploměrů je normální, druhý začerněný ve spodní měřicí části. Po několika desítkách vteřin je jasně viditelný rozdíl v naměřených teplotách. Před žáky teď stojí úkol - vysvětlit, proč k tak výraznému rozdílu došlo.


  video - velikost 54MB

  3. Optické přístroje - princip této úlohy je jasný. Žáci mají za úkol přiřadit optické přístroje z pravé části obrázku k situacím nalevo, kdy by se nejlépe hodily k použití.