FyzWeb  články
Jak rychle působí gravitační síla?2003-01-21 

Jakým způsobem vlastně působí gravitační síla? A jakou rychlostí? Předpokládá se, že rychlost působení gravitační, ale i elektromagnetické síly, je omezená, tedy že tyto síly nepůsobí "okamžitě" na libovolnou vzdálenost. Mnozí věří, že tato rychlost bude rovna rychlosti světla, i přes snahu o její nalezení důkazy stále chybějí. Měřit velikost gravitační síly je poměrně snadná záležitost, ale jak sledovat její šíření?

Předminulý týden vystoupili dva američtí vědci na konferenci American Astronomical Society s tvrzením, že se jim podařilo rychlost gravitace změřit. K měření použili kvazaru, jehož světlo pozorované ze Země procházelo 9. září 2002 v těsné blízkosti planety Jupiter (tj. kvazar, Země a Jupiter ležely prakticky v jedné přímce). Zákony obecné teorie relativity říkají, že velmi hmotné těleso ovlivňuje světelný paprsek procházející v jeho blízkosti a ohýbá ho. Tento jev je znám pod pojmem "gravitační čočka", protože objekt působí na světlo podobně jako spojná čočka.

Když se z teorie relativity a předpokladu, že gravitace je nekonečně rychlá, vypočte dráha kvazaru, jaká by měla být pozorována, vyjde, že by se na ní měla utvořit smyčka.

Při experimentálním pozorování použili oba vědci speciální konfiguraci rádiového teleskopu, která zajišťuje vysoké rozlišení 10 úhlových mikrosekund. Skutečně smyčku pozorovali, ale její parametry byly odlišné od předpokládaných. Z tohoto rozdílu mezi teorií a experimentem určili rychlost gravitace jako 1,06 násobek rychlosti světla, ovšem s relativní chybou 20%.

Jiní vědci však s výše uvedenými závěry nesouhlasí. Tvrdí, že ze zmíněného experimentu se rychlost gravitace nedá určit a že to, co bylo změřeno, je rychlost světla.

Zda bude experiment potvrzen či vyvrácen ukáže budoucnost.

Zpracováno podle Physics News.

Zpracoval J. Kekule.

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: