FyzWeb  články
Nejtenčí obrazovky2002-07-01 

Značnou část velikosti osobního počítače zabírá obrazovka. I displej notebooku pracující na principu kapalných krystalů je stále poměrně rozměrný a navíc pevný a drahý. Až v posledních měsících se výzkumníkům podařilo sestrojit supertenkou pružnou obrazovku, která zřejmě bude ještě navíc i levnější než obrazovky vyráběné stávající technologií.

U klasického způsobu výroby LCD displejů se kapalný krystal nanáší mezi dvě desky, jejiž vzájemná vzdálenost je přesně stanovena. Právě tato operace nanášení kapalného krystalu je značně nákladná. Oproti tomu nový způsob výroby používá procesu rozvrstvení, kdy se, velmi zjednodušeně řečeno, napřed směs kapalných krystalů a materiálu vytvářejícího polymery nanese na nosný substrát. Po ozáření dávkami UV záření se tato směs rozdělí na kapalné krystaly a polymery. Naposled je nanesena polarizační vrstva a displej je hotov. Výrobní postup v podstatě připomíná práci malíře při malování obrazu.

Kromě nízkých výrobních nákladů je výhodou i to, že jako spodní substrát může sloužit prakticky cokoliv, například ohebné materiály. Uvažuje se o malých aplikačních přístrojích, které by mohly během okamžiku vykouzlit obrazovku libovolné velikosti.

Nevyskytnou-li se nějaké další překážky a podaří-li se vyrábět nové obrazovky průmyslově, dočkáme se určitě nového vzhledu a širších možností použití všech přístrojů používajících LCD obrazovky.

Zpracováno podle Neviditelného psa.

Zpracoval J. Kekule.

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: