FyzWeb  články
Co ovlivnilo klima v době ledové?2002-01-10 

Už více teorií se pokoušelo vysvětlit, proč i v dobách ledových docházelo ke značným teplotním výkyvům. Nyní se objevila teorie, že za tyto změny je do značné míry odpovědný náhodný šum, který může za jistých podmínek paradoxně zvyšovat účinky slabých signálů. Tento jev je nazýván stochastická rezonance.

Již předloni japonští vědci vyslovili názor, že nervový šum v lidském mozku může pomoci regulovat krevní tlak. Tento šum zvyšuje úroveň signálu z kardiopulmonárních receptorů a díky tomu se upravuje krevní tlak. Předchozí pokusy zase ukázaly, že malý elektrický šum může zvyšovat citlivost na vnímání síly působící na člověka. Stochastické rezonance se využívá i v laserech a tunelových diodách.

Nyní se vědci pomocí stochastické rezonance pokusili vysvětlit Dansgaard-Oeschgerův jev - náhlé a dramatické klimatické změny během poslední doby ledové, která začala asi před 120 000 lety a skončila přibližně před 10 000 lety. Jev začínal náhlým oteplením nejméně o deset stupňů Celsia nad severní částí severního Atlantiku během zhruba deseti let a toto klima pak vydrželo několik století. Tato událost se většinou projevovala v cyklech s periodou 1500 let, ale někdy též 3000 nebo 4500 let.

Počítačovým modelováním vědci zjistili, že tento jev mohl mít na svědomí Golfský proud, který v určitých obdobích zasahoval mnohem dále na sever než jindy. Tato období mají rovněž periodu 1500 let. Byl vysloven názor, že příčinou těchto cyklů byly nepatrné změny intenzity slunečního záření, které byly zesíleny náhodným šumem.

Vysvětlení založené na stochastické rezonanci každopádně odpovídá počítačovému modelu i dosud zjištěným poznatkům. Pokud se tato hypotéza potvrdí, může dále pomoci vysvětlit, proč bylo klima poslední doby ledové tak nestálé oproti stavu v posledních deseti tisíci letech.


Podle Physics News zpracoval J. Kekule.

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: