FyzWeb  články
Malinké magnety pomáhají lékům dostat se na místo2007-08-11 

Vdechované léky by se brzo mohly dostávat do plic naváděním pomocí magnetického pole. Tuto technologii vyvíjejí výzkumníci v Německu. Tým badatelů předvedl počítačovou simulaci a dále experimenty na myších, aby tak ukázal, že léčiva smíchaná s drobnými magnetickými nanočásticemi a vodou mohou být dodávána do plic až osmkrát účinněji, než když jsou inhalována běžným způsobem.

Jak tomu je dosud?

Mnohé plicní choroby - jako astma, cystická fibróza a rakovina plic – vyžadují léky, které musí pacienti vdechovat do postižené oblasti. K tomu používají nemocní lidé inhalátory, které emitují léčiva v podobě malých částeček do průdušnic. Bohužel účinnost inhalování není příliš vysoká: Typicky jen 4% léčiva projdou průdušnicí, což nutí lékaře předepisovat větší dávky, které na druhou stranu mohou způsobovat větší nežádoucí účinky.

Co je nového?

Carsten Rudolph z Ludwig-Maxmilians University v Mnichově a spolupracovníci však tvrdí, že existuje mnohem lepší způsob, jak při léčení plicních chorob postupovat. Navrhují smíchat léčivo s magnetickými nanočásticemi z oxidů železa a kapičkami vody. Vzniká tak směs zvaná nanomagnetosol. Takový nanomagnetosol může být potom veden přímo do problematické oblasti, a to na základě působení magnetického pole. Tato myšlenka není nová, ale až nyní se výzkumnému týmu podařilo ukázat, že je to možné ve skutečném organismu – v tomto případě v těle myši.


Dýchací ústrojí myši a nanomagnetosol. Jde to dohromady!

Jak to v těle myši probíhalo?

Výzkumníci začali vytvořením počítačové simulace dýchacích cest myši, ve kterých se průdušnice větví do dvou průdušek. Přitom vzali v úvahu rychlosti průtoku vzduchu naměřené během předcházejících fyziologických studií. Za předpokladu, že použijí kapičky nanomagnetosolu s průměrem asi 3,5 µm, očekávali, že by magnetická sonda - budící magnetické pole - umístěná blízko průdušky mohla na místo určení navést až 16% kapiček.

Badatelský tým provedl experiment tak, že umístil speciálně tvarovanou magnetickou sondu blízko jedné plíce. Když začali výzkumníci vstřikovat kapičky nanomagnetosolu do dýchacích cest myši, zjistili, že plíce vedle sondy dostala 8krát více léčiva než plíce druhá, bez sondy.

A kdy se dočkají lidé?

Testování a využívání tohoto způsobu dopravování léčiva do plic člověka při léčení nepůjde bohužel tak rychle, jak by se mohlo na první pohled zdát. Lidské plíce jsou totiž mnohem větší a složitější, takže bude obtížné dovést do nich nanomagnetosolové kapičky se stejnou přesností a účinností jako tomu bylo u myši. V důsledku toho, že lidské plíce jsou poměrně veliké, bude nutné zkonstruovat výkonnější magnetickou sondu, jejíž působení překoná větší vzdálenosti v lidských plicích.

Zpracoval: RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.

Zdroj: http://physicsworld.com/cws/article/news/30616, Jon Cartwright, Physics Web.
Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: