FyzWeb  články
Uran začarovaný v popelu 2007-06-15 

Energetické zdroje nejsou nevyčerpatelné, stejně jako uran, a proto odborníci hledají způsoby, jak jej co možná nejlépe využít. Zdrojem uranu se může do budoucna stát i uhelný popílek, který je dnes považován za bezcenný odpad z tepelných elektráren. Pouze v Evropě vznikne ročně přes 50 milionů tun popílku, z kterého může být základ pro palivo do jaderných elektráren. Odhadované množství uranového koncentrátu (U3O8) v popílku se pohybuje v rozmezí se pohybuje v rozmezí 0,1 % až 0,03 % U3O8.


Elektrárna Dětmarovice - ilustrační foto (zdroj:ekolist.cz)

Myšlenka extrakce uranu z uhelného odpadu zaujala dvě zahraniční energetické spolenosti: australskou WildHorse Energy a kanadskou společnost Sparton Resources. Ty se spoleně zavázaly najít nejvhodnější cestu, jak tímto nekonvenčním způsobem získávat uran. V první fázi chtějí odborníci zkoumat různé vzorky z řady elektrárenských zařízení v Evropě a v Číně. Po šestiměsíčním výzkumu, jež si vyžádá okolo 410 tisíc dolarů, by měly mít společnosti dostatek informací k tomu, aby navrhly vhodné zařízení na přepracování. V současné době probíhá testování vzorků z popílku Čínské elektrárny Xiaolongtang Guodian Power. Během čtyř měsíců se zde má podle odhadů vytěžit z 50 tun popílku až 7 kg oxidu uranu.

Uhelná elektrárna (1000 MWe) vyprodukuje ročně přibližně:

  • 6,5 milionu tun oxidu uhličitého
  • 7700 tun oxidu siřičitého
  • 4000 tun oxidů dusíku (olovo, rtu, kadmium apod.)
  • 400 tun těžkých kovů
  • 750 tisíc tun popela, který může obsahovat 20–40 tun uranu


Převzato z magazínu Klubu Světa energie (květen 2007).

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: