FyzWeb  články
"Smust" pohlcuje etan na Titanu2006-11-01 

Záhada chybějícího etanového oceánu na Saturnově největším měsíci Titanu může být vysvětlena částicemi prašného smogu zvanými "smust", tvrdí americký fyzik.

Planetární geologové byli přesvědčeni, že veškerý pevný povrch Titanu je zaplaven oceánem tekutého etanu o hloubce jednoho kilometru. To bylo předtím, než sonda Huygens Evropské vesmírné agentury přistála v roce 2005 na Titanu a objevila povrch pokrytý materiálem podobným písku – ne tekutým etanem. Poslední výpočty Donalda Huntena z University of Arizona v USA naznačují, že etan vzniklý v nižších vrstvách atmosféry Titanu se neshromažďuje v tekuté formě, ale kondenzuje do hustého smogu, který halí povrch měsíce. (Nature 443 669).

Tímto procesem vzniká materiál podobný prachu nebo smogu, který Hunten nazývá "smust". Na tuhle myšlenku Hunten přišel, když analyzoval vertikální rozložení etanu v atmosféře Jupitera. "Na Jupiteru také existují prachové částice, a uvědomil jsem si, že jsou velmi pórovité a mají spoustu plošek, ke kterým by mohl dobře přilnout etan. Podobný proces může fungovat i na Titanu." Hunten také spočítal, že Titan by mohla pokrývat 2,6 km tlustá vrstva prachu, která by mohla tvořit struktury podobné písečným dunám. Takové duny byly pozorovány na Titanu výzkumnou sondou Cassini (ESA), která vypustila Huygens a pokračovala monitorováním Titanu.

Očekává se, že atmosféra Titanu obsahuje obrovská kvanta etanu, který postupně vznikl fotochemickými reakcemi ve spodních částech atmosféry. Při podobných reakcích vznikají i těžší uhlovodíky, díky kterým je na Titanu hustý hnědooranžový smog.

V souladu s Huntenovými výpočty je kondenzace do smogu jediné vysvětlení pro pozorovaný směšovací poměr tekutého etanu na dně Titanovy stratosféry. "Směšovací poměr má hluboké minimum v nejstudenějším místě stratosféry poblíž tropopauzy. To naznačuje možnost kondenzace, ale není tam dost nízká teplota, aby etan mohl zkondenzovat."

Bohužel není pravděpodobné, že budou Huntenovy závěry v blízké budoucnosti potvrzeny či vyvráceny. "Nikdo neví, co může Cassini objevit," řekl Hunten, "ale neočekávám nic, co by přímo ukazovalo na přítomnost smustu."

Zpracováno podle článku serveru PhysicsWeb, slovníku AMS glossary a stránek mise Cassini-Huygens.

Zpracovala P. Hyklová.

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: