FyzWeb  články
Fyziklání International z pohledu účastníka2022-07-14 

Ve dnech 8. 2. - 14. 2. 2022 jsem se zúčastnil akce Fyziklání International 2021 – Let′s Discover European Physics, jakožto člen zástupců České republiky.

Akce zřízené v rámci programu Erasmus+ se účastnili studenti a učitelé z několika zemí Evropy, kteří společně strávili týden v Praze.

Hlavním cílem projektu bylo propojit studenty se zájmem o fyziku z různých zemí a prohloubit znalosti fyziky v rámci přednášek a exkurzí. Účastníci tak například přednášeli o vědě ve svých státech, navštívili science centrum iQLANDIA v Liberci, zúčastnili se několika exkurzí (ELI beamlines, ionosférická observatoř, Tokamak GOLEM...) či se podělili o svá národní jídla v rámci večera národů.

Středobodem programu byla účast na soutěži Fyziklání, které se letos konalo na výstavišti v pražských Letňanech. 

Z mého úhlu pohledu akce dosáhla svého cíle. Umožnila nám seznámení s množstvím zajímavých lidí z nám dosud málo známých kultur. Zároveň bylo zajímavé porovnávat fyziku u nás a v ostatních zemích či seznamovat cizince s českou kulturou.

   

Adam Krška

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: