FyzWeb  články
Školská fyzika pokračuje v nové podobě2012-03-02 

Školská fyzika je časopis, který vycházel mezi roky 1993 a 2004 pro potřeby učitelů fyziky. Jejím úkolem bylo poskytovat aktuální informace o fyzikálních novinkách, předávat další potřebné informace z fyziky i didaktiky fyziky a zároveň vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu informací mezi jednotlivými učiteli. Naším dalším záměrem bylo vytvořit prostředí, které by umožnilo komunikaci mezi výrobci fyzikálních pomůcek či pořadateli zajímavých akcí a učiteli fyziky.

Právě dnes po delší odmlce zahajujeme vydávání dalšího ročníku časopisu Školská fyzika. Na webových stránkách http://sf.zcu.cz se budou postupně objevovat články ve formátu pdf a jejich zveřejnění bude pokaždé registrovaným čtenářům (v dosavadní terminologii odběratelům) oznamováno mailem. Po dokončení celého čísla časopisu bude vytvořen souhrnný soubor (také ve formátu pdf) včetně obsahu čísla a tiráže a jeho vytvoření bude opět avizováno pomocí mailu. Registrovaní čtenáři si samozřejmě budou moci nastavit, zda chtějí informace o zveřejněných článcích nebo o dokončených číslech dostávat. Časopis bude současně k dispozici pro čtení i neregistrovaným zájemcům, jen nebudou dostávat upozornění na jednotlivé články a čísla časopisu, nebudou moci reagovat komentáři ani hodnotit články. Elektronická forma urychlí výrazně cestu článku od autora ke čtenářům. Tak jako dosud budeme zachovávat systém barevného označení článků podle toho, kterým učitelům bude příslušný článek přednostně určen. Barvy se ale změní: zeleně budou označeny články pro všechny čtenáře, oranžově pro ZŠ a purpurově (červeně) pro SŠ.

Věříme, že vám bude časopis dobrým pomocníkem, zajímavým zdrojem informací i kontaktů a že kromě toho, že budete informace přijímat, se stanete i spolutvůrci časopisu po stránce autorské i námětové. Časopis si i nadále ponechává své zaměření pro praktické potřeby učitelů fyziky, kvalita jednotlivých článků bude i nadále garantována dvojí recenzí každého článku i jazykovou a typografickou korekturou.

Přejeme nově zrozené Školské fyzice hodně spokojených čtenářů i autorů!

Redakci zaslal Miroslav Randa.

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: