FyzWeb  články
Jak jsem skoro chytil higgse2011-12-28 

V týdnu od 12. prosince letošního roku se v CERNu (Europen Organization for Nuclear Research) v Ženevě uskutečnil již čtvrtý Český učitelský týden pro vyučující fyziky. Letos se ho zúčastnilo 13 vyučujících z celé České republiky. Tradičními organizátory akce byli Doc. Jiří Dolejší (MFF UK), Dr. J. Rameš a Dr. V. Wagner (oba z AV ČR). Termín před Vánocemi nebyl vybrán náhodně. V tuto dobu byl již urychlovač LHC v plánované odstávce a tím se naskytla možnost dostat se do podzemí k některému ze čtyř detektorů. Na úterý 13. prosince byl shodou okolností vedením CERNu naplánován seminář k aktuálním výsledkům experimentů, které v letošním roce v této laboratoři probíhaly.

sál

Mezi fyziky byl o výsledky mimořádný zájem, protože se očekávaly závěry experimentů, které by mohly vést k odhalení tzv. Higgsova bosonu. „Higgsův kamínek“ má v mozaice mikrosvěta velice důležitou pozici. Objasňuje, proč dané objekty mají svoji hmotnost. Jeho hledání je velice náročná záležitost. Dovolím si příměr, který bude asi trochu přitažený za vlasy. Představte si, že byste měli s kávovou lžičkou překopat masiv Zlatého chlumu a hledat v něm zbytky zlata. „Účinnost“ vaší práce bude asi vyšší, než hledání pověstného higgse. Už hodinu a půl před samotným začátkem semináře byla hlavní aula plná, proto jsme se s kolegy přesunuli do vedlejší posluchárny, kde jsme obsadili několik posledních míst. Přesně ve 14:00 začala přednáška Fabioly Gianottiové o výsledcích experimentu ATLAS, po ní přišel k řečnickému pultu Guido Tonneli, aby přednesl závěry na detektoru CMS. Oba příspěvky sklidily ohlas doprovázený zaslouženým potleskem. Připadal jsem si jako na finále Ligy mistrů v případě vítězství vašeho mužstva. Nemáte žádnou zásluhu na úspěchu, ale nesmírně se se všemi z něho radujete. Takový pocit se každý den nezažívá. Výsledky, které oba řečníci uvedli, opravňují k optimismu, že hledaná částice existuje. Fyzici jsou ale v definitivních závěrech opatrní. Shodně tvrdí, že bude potřeba pokračování ve stávajících experimentech. Významu tohoto semináře dodává i skutečnost, že televizní společnosti (včetně ČT) okamžitě zařadily do vysílání přímý přenos z tiskové konference, která proběhla ihned po semináři.

prohlídka

Další dny učitelského týdne byly věnovány přednáškám, exkurzím a následným diskuzím, které se táhly až do pozdních večerních hodin. Při všech aktivitách jsme se vždy setkávali s lidmi ochotnými se s vámi podělit o veškeré poznatky. Příkladem buď Ina Chalupková, absolventka studia částicové fyziky, která je v CERNu na dlouhodobém studijním pobytu. Ta nás provázela například halou, kde se testují supravodivé magnety. S její asistencí jsme se pustili téměř 100 metrů pod zem k detektorům CMS a ALICE.

detektor

Celý týden jsme se nezastavili, získali jsme spoustu nových poznatků. Pobyt v Ženevě není koncem celé akce. Jejím pokračováním je organizace semináře pro středoškolské studenty „Sáhněte si na částice“, která u nás ve škole proběhne v pátek 2. března 2012 a zopakování zájezdu do Ženevy, aby i ostatní zájemci mohli nasát atmosféru špičkového vědeckého pracoviště.

foto skupiny

Autorem článku je Libor Malý (Gymnázium Jeseník).

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: