FyzWeb  články
Představujeme FYKOS – fyzikální korespondenční seminář2011-09-14 

FYKOS – fyzikální korespondenční seminář – je určen pro středoškolské studenty a představuje možnost zajímavým způsobem si rozšířit chápání fyziky a proniknout do dalších, dosud nepoznaných, oblastí této vědy. Seminář organizují studenti a zaměstnanci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze již jednadvacátým rokem. Cílem FYKOSu je rozvíjet fyzikální myšlení, protože člověk, který se umí nad (nejen fyzikálními) problémy zamyslet a cítí touhu dobrat se k nějakému řešení, se uplatní všude, kde si schopností lidského mozku cení.

Zpočátku měl seminář jen korespondenční část, později se podařilo sehnat peníze na první soustředění. Nyní je již tradicí, že FYKOS má dvě soustředění ročně – jarní a podzimní. Tyto týdenní akce jsou určeny pro přibližně 25 nejlepších řešitelů, které vybíráme ze všech kategorií, a probíhají v nějakém krásném koutu naší vlasti. Za minulá léta uveďme např. Jizerské hory, Krušné hory, Českou Kanadu, Šumavu a Českosaské Švýcarsko. Účastníci soustředění prožijí několik dní plných zajímavých přednášek z fyziky a matematiky, a aby intelektuální zátěž v režii studentů MFF nebyla příliš vysoká, odpočinou si při hrách, sportu a soutěžích. Odborná náplň soustředění není čistě teoretická, účastníci si "osahají" i opravdové fyzikální experimenty. Soustředění představují výjimečnou možnost, jak strávit týden s kamarády, kteří podobně smýšlí o fyzice i o životě. Jsou to právě soustředění, na která účastníci i organizátoři po letech nejvíce vzpomínají. Až na jízdné je vše hrazeno z prostředků FYKOSu.

Jak FYKOS probíhá?

Šestkrát do roka dostanou zájemci poštou tzv. sérii, která obsahuje zadání úloh. Přibližně měsíc mají na vymýšlení řešení, jeho sepsání a zaslání organizátorům. Se zadáním další série pak každý dostane zpět svá opravená a okomentovaná řešení z předminulé série spolu s autorským řešením všech úloh.

Jaké jsou ve FYKOSu úlohy?

Prvních pět úloh vychází ze znalostí středoškolských studentů a snaží se je dále rozšířit. První dvě úlohy jsou zpravidla jednodušší a zvládne je i šikovný prvák. Šestá úloha je problémová, což znamená, že k jejímu řešení je třeba se hlouběji zamyslet nad fyzikální podstatou problému a případně také něco nastudovat. Předposlední úloha je experimentální. Očekává se, že zadaný experiment nejen teoreticky navrhnete, ale i prakticky zrealizujete a z naměřených hodnot spočtete výsledek a jeho chybu. Poslední úloha souvisí se seriálem na pokračování, který v průběhu roku zprostředkovává nějakou zajímavou partii fyziky.

Jak se stát řešitelem FYKOSu?

Jednoduše! Stačí poslat řešení některých úloh z aktuální série (zadání naleznete na http://fykos.cz/) a základní informace o své osobě (jméno, příjmení, datum narození, adresu, školu a kategorii) na naši adresu. 

Poté vám již bude zasíláno zadání dalších sérií na vámi udanou adresu. Můžete se samozřejmě připojit kdykoliv během roku, ale budete se muset smířit s bodovým náskokem ostatních řešitelů.

Není nutné posílat řešení všech úloh, i jedna vyřešená úloha má smysl. Řešitelé, kteří spočítají úplně všechno, jsou spíše výjimkou. Často je dobré poslat i řešení, které není "dotažené" úplně do konce, žádný učený z nebe nespadl!

Proč řešit FYKOS?

Řešením úloh FYKOSu získáte praxi v řešení fyzikálních problémů a hlubší náhled na jejich podstatu. FYKOS je též velmi vhodnou přípravou pro současné a budoucí úspěšné řešitele jiných fyzikálních soutěží (Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků apod.). Je také dobrým odrazovým můstkem pro studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Možná nejcennější je však to, že na různých akcích pořádaných FYKOSem se seznámíte se spoustou nových přátel, se kterými máte jednu společnou zálibu - fyziku.

Na základě podkladů FYKOSu (http://fykos.cz) sepsal Jakub Jermář.

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: