FyzWeb  články
Den s experimentální fyzikou (DSEF)2011-03-30 

Den s experimentální fyzikou je tradiční akce FYKOSu, během které se můžete porozhlédnout po fyzikálních pracovištích na MFF UK. Máte jedinečnou příležitost na vlastní oči vidět, jak se dnes dělá experimentální fyzika.

Letošní exkurze proběhnou v pondělí 11. 4. 2011 dopoledne v areálu MFF UK na Karlově (mapa), odpoledne se přesuneme do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR na Slovanku, kde bude možné s partou fyzikálních nadšenců prohlédnout si mj. nový pražský tokamak COMPASS-D, který je přesně desetinou plánovaného evropského tokamaku ITER.

Karlovské exkurze jsou:

 • Deformace materiálů – superplasticita a moderní strukturní materiály
 • Katedra fyziky nízkých teplot – povídání o fyzice nízkých teplot + kapalný dusík
 • Laboratoř časově rozlišené fluorescence – využití fluorescence v biofyzice
 • Krystalografie a rtg strukturní analýza – možnosti rtg strukturní analýzy pro charakterizaci látek
 • Laboratoř optické spektroskopie (hlavní směry výzkumu: detekce singletního kyslíku a fotodynamická terapie, primární procesy fotosyntézy, spektroskopie polovodičových nanokrystalů)
 • Laboratoří optotermální spektroskopie (hlavni směry výzkumu: výzkum a vývoj senzorových systému pro potravinářský průmysl (zejména výroba piva a vina)
 • Laboratoř Ramanovy spektroskopie – s lasery do světa biomolekul
 • Registrace (příchod účastníků)
 • Laboratoř růstu krystalů – materiály pro přípravu detektorů záření
 • Řádkovací elektronový mikroskop – Do mikrosvěta pomocí řádkovací elektronové mikroskopie
 • Transmisní elektronový mikroskop – Přímý pohled do mikro– a nanosvěta pomocí transmisní elektronové mikroskopie
 • Laboratoř termofyzikálních vlastnosti – Fázové transformace v materiálech metodami termické analýzy
 • Krystaly a ultračisté kovy – Metodika růstu krystalů,technologie ultračistých kovů
 • Laboratoře ultrarychlé laserové spektroskopie (hlavní směry výzkumu: ultrarychlé procesy v polovodičových nanokrystalech významných pro optoelektroniku, senzoriku a spintroniku, dynamické procesy ve feromagnetických polovodičích pro spintroniku)


Další podrobnosti naleznete na http://fykos.cz/akce/dsef?akce_id=59

Akce je určena pro všechny zájemce o fyziku, jejich přátele, příp. pedagogický doprovod.

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: