FyzWeb  články
Slavnostní otevření Interaktivní fyzikální laboratoře na MFF UK2009-01-13 

 

U příležitosti Dne otevřených dveří, který pořádala Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy  2. prosince loňského roku, byla za účasti proděkana prof. Sechovského slavnostně otevřena Interaktivní fyzikální laboratoř - IFL. MFF podporuje výuku fyziky a matematiky na středních a základních školách mnoha způsoby. Jedním z nich je také pravidelné  pořádání tématicky zaměřených show - prezentace pokusů pro středoškoláky, které zajišťuje Katedra didaktiky fyziky. Zde také vznikla idea nejen pokusy demonstrovat, ale také žákům umožnit vlastní experimentování, a to zejména s přístroji či pomůckami, které jsou pro školy (především z finančního hlediska) běžně nedostupné. K realizaci této myšlenky bylo zapotřebí zejména technické zázemí a dostatečně velké prostory, které MFF poskytla v areálu v Tróji. Garantem obsahu a provozu laboratoře je pracoviště, kde tato idea vznikla, tj. Katedra didaktiky fyziky. Její pracovníci a doktorandi připravili pro zahájení provozu laboratoře sérii zajímavých a překvapivých pokusů, které si návštěvníci laboratoře mohli sami také vyzkoušet.

Slavnostní přestřižení pásky proděkanem prof. Sechovským.

 

Do laboratoře vstupují její iniciátoři - pracovníci Katedry didaktiky fyziky

v čele s jejím vedoucím doc. Drozdem.

 

 

Studenti a studentky se zprvu rozpačitě rozhlíželi,

pak se ovšem nadšeně pustili do experimentování.

 

 

Hned na začátku si mohli vyzkoušet, zda jsou dostatečně silní,

aby promáčkli láhev becherovky.

 

Poté mohli v tomto otáčejícím se lavoru pozorovat,

co se děje s loďkou, která uvízne ve víru.

 

 

Kdo navštívil laboratoř, mohl si ze slámky, magnetu a šroubku

vyrobit šroubek, který levituje.

 

 

Anebo se na vlastní oči přesvědčit, zda úsporné žárovky jsou opravdu úsporné

a ve spektrometru porovnat jejich spektrum se spektrem klasických žárovek.

 

 

Pro ty, kteří se chtěli ponořit hlouběji do tajů fyziky,

byl připraven Frank-Hertzův pokus...

 

 

... či hrátky s transformátory.

 

 

 

Milovníci akčních filmů také nepřišli zkrátka.

Kmitání a zřícení Tacoma Narrows Bridge mohli shlédnout nejen na videu,

ale také si vyzkoušet vlnění mostu na připraveném modelu.

 

 

S vlněním si mohli návštěvníci pohrát i díky dlouhé gumičce

instalované u stropu laboratoře.

 

 

Ti trpělivější si mohli vyzkoušet vážení pomocí hydrostatických vah.

 

 

A kdo ještě nebyl unaven, mohl na závěr absolvovat grafický kvíz neboli s pomocí

detektoru polohy připojeného k LabQuestu zaznamenávat pohyb plastikových autíček.

 

 

Vše pozorně sledoval prof. Sechovský, který popřál

mnoho zdaru při dalším provozu laboratoře.


Fotoreportáž zpracovala RNDr. Martina Kekule

 

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: