Vlní sa celá trieda.

(Okno s videem lze kliknutím zvětšit)

Nezobrazuje-li se video v okně, spustíte jej kliknutím na odkaz s názvem videa.

olé.avi, olé.mpg

priečne vlnenie 1.avi, priečne vlnenie 1.mpg

priečne vlnenie 2.avi, priečne vlnenie 2.mpg

pozdĺžne vlnenie.avi, pozdĺžne vlnenie.mpg

Hlavným cieľom cvičenia je modelovať vlastnosti postupného mechanického vlnenia, najmä postupného vlnenia v rade bodov. Demonštrujeme fakt, že pri mechanickom vlnení sa šíri rozruch bez toho, aby museli častice prostredia prejsť od zdroja až k detektoru. Trajektóriu, ktorú prejde vlna nemožno stotožniť s trajektóriou, po ktorej sa pohybujú častice prostredia. Sami žiaci tvoria pružné prostredie. Demonštrujeme aj rozdiel medzi postupným pozdĺžnym a priečnym vlnením.

Cvičenie spĺňa aj motivačnú funkciu. Žiaci sa potešia, keď počas hodiny môžu opustiť triedu a ísť von.

Najľahšie sa žiakom demonštrovali mexické vlny „olé, Slovenskóóó“, bolo tesne po hokejových majstrovstvách sveta. Tu však chýba priame silové pôsobenie jednotlivých častíc pružného prostredia. Tento nedostatok už nemá priečne vlnenie, pri ktorom sa žiaci držali za ruky. Postupné pozdĺžne vlnenie demonštrujeme v zástupe, keď impulz na pohyb prichádza zozadu.