VIDEOPOKUSY


PLAMEN SVÍČKY V ELEKTRICKÉM POLI

 

Pomůcky: svíčka, dva měděné dráty uchycené do Holtzových svorek, indukční elektřina, spojovací vodiče  


Plamen svíčky je umístěn mezi konci drátů, které jsou spojeny s vybíječi elektřiny. Když začne demonstrátor otáčet klikou elektřiny (přivede napětí na dráty), plamen svíčky se odklání.

 

 

Proč se plamen svíčky odklání?

Připomeňte si, jaká je plošná hustota náboje na hrotech.

 
Jaký je vztah mezi plošnou hustotou náboje a velikostí intenzity elektrického pole na vodiči?

 
Jaká je tedy intenzita elektrického pole v blízkosti hrotu drátu (narozdíl od ostatních částí vodiče)?

 
Co se děje v okolí záporně nabitého hrotu?

 
Jaký účinek bude mít kladně nabitý drát (hrot drátu)?

 
 

Poznámka:

„Sršení elektřiny“ způsobuje ztráty při přenosu elektrické energie vedením velmi vysokého napětí. Naopak se uplatňuje v elektrostatických filtrech kouřových plynů, díky nimž se odstraní 99 % popílku z kouře, který vzniká při spalování uhlí v elektrárnách a který dříve zamořoval přírodu. V těchto filtrech se částečky popílku záporně nabíjejí z drátu o záporném potenciálu až – 100 kV,  nabité částice se hromadí na stěnách filtru a vlastní tíhou se sesouvají do jeho spodní části, odkud se odstraňují.

 

Poznámka 2:

K ionizaci vzduchu pomáhá plamen svíčky.