VIDEOPOKUSY


RÁZY

 

Pomůcky: 2 ladičky na rezonančních skříňkách, pryžové kladívko, ladící element na ladičce

 

Pomocí ladícího elementu na ladičce jsou nastaveny frekvence ladiček na téměř stejné hodnoty. Demonstrátor udeří kladívkem postupně do každé z ladiček, čímž je rozezvučí. Někdo slyší různé výšky tónů (frekvence), někdo tóny od sebe nedokáže odlišit. Po té demonstrátor rozechvěje úderem kladívka obě ladičky najednou. Oba tóny dorazí do našeho ucha současně. Dochází k jejich interferenci (skládání). Zaznamenáme střídavé změny v intenzitě zvuku. Ta periodicky roste a opět klesá s poměrně pomalou frekvencí, která je dána rozdílem frekvencí první a druhé ladičky, . Vznikají tzv. rázy neboli zázněje.

 

 

Při skládání dvou vlnění blízkých frekvencí vznikají rázy. V každém bodě se periodicky  zvětšuje a zmenšuje amplituda výchylky složeného (v případě zvuku podélného) kmitání.

 

V hudbě se používají zázněje k ladění nástrojů. Když chceme nástroj sladit s nějakým standardem (za standardní frekvenci bývá voleno komorní  a - frekvence 440 Hz), necháme nástroj znít současně s tímto standardem a ladíme jej, dokud rázy nezaniknou