VIDEOPOKUSY


Vztlaková síla v kapalinách, Archimédův zákon

 

Co se stane, když  ponoříme těleso do vody? Sledujte na videu.

 
Jaký má směr síla působící na těleso ve vodě (vztlaková)?

 
Jakou má velikost vztlaková síla?

 a) Můžeme ji určit pomocí siloměru.

         (ZŠ – porovnání síly působící na siloměr, když je závaží ve vzduchu / ve vodě.)

 

 b) Sledujte pokus

 

pomůcky: válec plný a dutý, siloměr, kádinka s vodou, válec s vodou

 

Všimněte si dvou válců. Plný válec zasunujeme do dutého válce a vidíme, že

plný válec má stejný objem, jako dutina dutého válce.

 

Zvážíme pomocí siloměru plný a dutý válec zavěšené nad sebou na siloměru.

Siloměr ukazuje:

 
Tuto soustavu válců přeneseme tak, aby byl plný válec celý ponořený do vody.

Co ukazuje nyní siloměr a proč?

 
Dutinu dutého válce naplníme až po okraj vodou.

Co ukazuje siloměr nyní?

 
Jaké síly působí nyní na siloměr?

 
Co vyrovnalo vztlakovou sílu působící na plný válec?